Vem ska bestämma över hennes kropp?

– Trump är en väckarklocka för oss att förena oss, säger Brenda från kvinnonätverket Forum Mulher i Moçambique.

Moçambique har haft en progressiv utveckling när det gäller lagstiftning kring SRHR sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Den nya brottsbalken som år 2015 ersatte en 128 år gammal brottsbalk från kolonialtiden har avkriminaliserat abort och homosexualitet. Samtidigt har landet hamnat i en svår ekonomisk kris sen det uppdagats att förra regeringen tagit enorma lån de inte hade garantier för. De bilaterala bistånden stoppades omedelbart och metecalens värde halverades på några månader. Det ser inte ljust ut för hälsosektorn att kunna fylla de enorma hål som redan fanns i systemet. Civilsamhällesorganisationer som jobbar med SRHR är oerhört viktiga för att kunna fortsätta den positiva utvecklingen i Moçambique lokalt och nationellt samt för att bidra till utvecklingen i regionen. Då kommer ännu ett bakslag. Trump återinför Mexico City Policy! Gag rule som policyn även kallas stoppar allt amerikanskt stöd till organisationer som jobbar med abort och information om aborter. Detta kommer att påverka just dessa organisationer som är så viktiga för den fortsatta progressiva utvecklingen inom SRHR.

-Så mycket investeringar har gjorts på området SRHR. Nu går vi 50 år tillbaka i tiden. Det här är galenskap, säger Brenda.

Men det är inte bara i södra Afrika det råder motvind när det gäller just kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. De som står för en progressiv utveckling på området inom FN och EU får snarare försvara sina positioner än att avancera.

På konferensen She decides som ägde rum i Bryssel i förra veckan konstaterades det att när Mexico City Policy införts tidigare så ökade aborter snarare än att de minskade, i synnerhet de osäkra aborterna. Det är inte rätt väg att gå om man vill minska antalet aborter i världen! Det är ett slag mot själva kärnan av fattigdomsbekämpning och kampen för en rättvis värld. I och med införandet av policyn finns en stor risk att organisationer, både drabbade men även andra som inte vill ta risken att drabbas, börjar självcensurera sig. Det är mycket farligt och ger ringar på vattnet.

-Det finns bevis, det finns fakta, om vi inte stiger fram nu kommer miljontals kvinnor och flickor inte att ha möjligheten att utveckla sina fulla potentialer och hundratusentals kommer att riskera sina liv på grund av graviditeter som kunde ha förhindrats, sa Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete Isabella Lövin under konferensen.

Men förutsättningarna för att driva frågorna ser annorlunda ut än de gjorde 2002 då Bush-administrationen införde policyn. Flera av de starka biståndsgivarländerna har minskat sina stöd och trots den enorma insamling som åstadkoms under She decides så finns det mindre resurser i systemet av internationellt utvecklingssamarbete. Brenda och andra civilsamhälles organisationer i Moçambique ser vikten av att förena sig och hitta nya strategier för att behålla och fortsätta den progressiva utvecklingen på SRHR området.

-Aktivism! Det privata är politiskt! Vi måste skapa en medvetenhet om att vardagen är politisk. Vi kan inte avsäga oss vårt ansvar. Den väpnade konflikten har inte bara med de största partierna, Frelimo och Renamo att göra. Vi kan inte tänka det där har inget med mig att göra. Helt plötsligt står vi mitt i en kris med en enorm statsskuld som vi måste betala och som förstör våra förutsättningar att åtnjuta våra rättigheter som tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa. Vi måste bli självständiga och självförsörjande. Vi måste stå på egna ben. Vi måste vara kreativa. Samma strategier som förr funkar inte nu. Kontexten är en annan nu, säger Brenda.

Och det samma gäller även i vår kontext i Sverige. De rättigheter generationer har kämpat för att vi ska kunna ha idag utmanas nu. Solidaritet är oerhört viktig för att kunna stötta varandra och snabbt svara på oväntade otänkbara förändringar. Trump är en väckarklocka!

Mitra Mäki, Afrikagrupperna Johannesburg

Recommended Posts