”Utan AMODEFA skulle jag förlorat min dotter”

Många mammor och barn kan räddas med endast fyra besök hos mödravården under en graviditet. Genom mödravården följer man graviditetens utveckling, kontrollerar mammans blodtryck, järnstatus och testar för hiv och andra sjukdomar. Ungefär en tredjedel av de dödsfall som sker under graviditet och förlossning beror på någon bakomliggande sjukdom som t.ex hiv, malaria, diabetes eller övervikt enligt en ny rapport från Världshälsoorganisationen.

I Moçambique driver Afrikagruppernas partnerorganisation AMODEFA kliniker med bland annat preventivmedel, mödravård och akut förlossningsvård.

Sandra Maculane och hennes dotter.

Sandra Maculane och hennes dotter.

Sandra Maculane bor med sin man i Maputo och har en dotter sedan tidigare. Tack vare att hon gick till mödravården i  ett tidigt skede fick hon veta att hennes andra graviditet innebar en risk både för henne och barnet. Hon gick till AMODEFAs klinik i Maputo. För att klara graviditeten var det viktigt att Sandra vilade och hon gick ofta på kontroller. Blödningarna och kräkningarna var tecken på komplikationer som annars kunde innebära livsfara för henne och hennes foster.

-”Jag går hellre till AMODEFA än andra kliniker för de är bra på vad de gör”, berättar Sandra. ”Deras arbete är jätteviktigt för oss, särskilt för dem som inte har möjlighet att besöka sjukhus. Utan AMODEFA skulle jag ha förlorat min dotter.”

Du kan bidra till AMODEFAs arbete genom att stödja Afrikagrupperna. Skicka ett SMS med ”allamammor” till 72 970 och du skänker 50kr. Det motsvarar ungefär ett mödravårdsbesök.

 

Läs mer om kampanjen mot mödradödlighet på www.allamammor.nu

 

Lisa Grafström,

Temahandläggare hiv och sexualitet

 

Recommended Posts