Suzana gör förlossningar säkrare

När en mamma försvinner ur en babys liv försvinner även maten, värmen och kärleken. I Angola är mödradödligheten mycket hög och vart tjugonde barn överlever inte sin första månad. Att minska mödradödlighet handlar ofta om kunskap. Många av Angolas traditionella barnmorskor saknar formell utbildning. Afrikagruppernas samarbetsorganisation ADRA i Angola, genomför därför tillsammans med hälsoministeriet utbildningar för traditionella barnmorskor.

9

Suzana längst till vänster med sin yngsta i famnen tillsammans med andra mammor och barn som fått babykit.

Suzana Namoco är 40 år och mamma till 7 barn. Hon bor i Chicuma utanför Benguela i Angola. Suzana arbetar som traditionell barnmorska och 2005 kom hon i kontakt med ADRA. Genom ADRA fick hon vidareutbildning om hur förlossningar kan göras säkrare samt en komplett utrustning med verktyg och engångsmaterial för att förlösa barn. Det var fler i Chicuma som utbildades till traditionella barnmorskor genom ADRA 2006. Nu är de totalt åtta som jobbar på Chicumas vårdcentral. Många familjer bor långt bort från vårdcentralen, det är dåliga vägar och det finns ingen lokaltransport. Många familjer väljer att förlossning hemma, som de gjort i generationer.

”De känner inte till fördelarna med att föda på vårdcentralen, medan de väl känner till svårigheterna med att ta sig dit”, förklarar Suzana.

1

Suzanas yngsta dotter och sju traditionella barnmorskor från Chicuma.

ADRA och barnmorsketeamet jobbar för att fler ska söka rådgivning och föda på vårdcentralen. Det är stor skillnad mellan att föda hemma och på vårdcentralen. På vårdcentralen får mamman gå på rådgivning samt kontroller och förlossningen utförs med utbildade barnmorskor. Barnet får vacciner och kontroller görs samt mamman får den vård som hon behöver. I hemmen utförs förlossningen med utrustning som inte är steriliserad och det finns mycket större risker. Om något skulle hända är det svårt att hinna till vårdcentralen i tid. I sitt arbete har Suzana varit med om fall med komplikationer. När det händer skickas mammorna vidare från vårdcentralen med ambulans till ett större sjukhus som har beredskap. Kommunen har en moppeambulans.

För att motivera familjer att föda på vårdcentraler har ADRA tillsammans med Emmaus gett ut babykit med kläder. Många familjer har inte råd att köpa kläder till sina nyfödda. Ett babykit är en konkret motivation att föda på vårdcentralen. När familjerna sen väl är på vårdcentralerna upptäcker de de många fördelarna i servicen som erbjuds där.

Suzana älskar sitt jobb för hon lär sig mycket och utvecklas hela tiden i kontakten med människor. Två av hennes döttrar går i hennes fotspår, de studerar för att bli barnmorskor. Den äldsta dottern som är 24 år gör redan praktik, berättar Suzana stolt.

Efter ADRAs satsning på barnmorskeutbildning har antalet förlossningar på sjukhus och vårdcentraler ökat, liksom antalet gravida kvinnor som söker rådgivning. Det gör livet säkrare för både mammor och barn i Angola.

Recent Posts