En spark från Global Fund


Global Fund, eller The Global Fund To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, fyllde 10 år för ett par veckor sedan. För att uppmärksamma detta har bland annat en film på knappt sju minuter producerats som går att se på fondens website. Den heter ”10 Years Of Impact” och låter Bill Gates, Zackie Achmat, Bono, Gro Harlem Brundtland, Bill Clinton, Tony Blair och andra kända supportrar av fonden berätta vad den hittills betytt för världen.

Till exempel berättar Bono att hela 7,7 miljoner människor idag lever tack vare insatser från Global Fund. Han berättar också hur formbar vår planet är. Som den rockpoet han är kommer det ut som ett: ”You can kick it into shape! You can kiss it into shape!” Och så kanske det är. Det är möjligt att Afrikagrupperna i så fall bör fundera på om våra temaområden, som idag rubriceras ”Rights, Sexuality and HIV”; ”Rights, Food and Trade” och ”Rights, Working and Living Conditions” ska kompletteras med ett fjärde: ”Kicks, Kisses and Shapes”.

Om Global Fund på 10 år har räddat livet på 7,7 miljoner människor så är det en enastående insats, värd all respekt. Och om man lyckats ena många av de tidigare spridda initiativen för att tillsammans ta ett fokuserat krafttag för att bekämpa spridningen och behandlingen av hiv, tuberkulos och malaria så är det fantastiskt. Även om sättet att räkna säkert kan diskuteras – vem vet vilka andra givarinitiativ som skulle funnits om inte fonden etablerats – känns det bra att bli påmind om allt det viktiga arbete som gjorts möjligt med hjälp av pengar från Global Fund. Under den tid jag varit här i Namibia har jag nämligen mycket sällan hört Global Fund nämnas i något positivt sammanhang.

Fram till för några veckor sedan handlade det negativa med Global Fund antingen om att de var notoriskt otillförlitliga givare som genom att konstant vara sena med sina överenskomna utbetalningar, eller till och med ställa in dem helt, tvingade en mängd implementerande organisationer att i bästa fall låna pengar från andra håll eller använda pengar avsedda för annat, och i sämsta fall lägga verksamheten, livräddandet, på is, ibland under flera månader. Hur de mitt i en kontraktsperiod plötsligt kunde fördubbla implementeringsmål, vilket ställde organisationerna inför omöjliga uppgifter. Eller så var det berättelser om fondens extrema fyrkantighet när det gäller rapporteringsformat och liknande.

De bakomliggande orsakerna har främst varit korruptionsanklagelser (i andra länder) och missnöje med lönenivåer som fått såväl Global Fund som flera av fondens givarländer, bland annat Sverige, att helt enkelt stoppa utbetalningarna. Korruption är ett gissel, kanske det allra grovkornigaste gruset i afrikanska institutionella maskinerier. Men när det handlar om behandling av såväl aids som tuberkulos så kan man inte bara plötsligt avbryta för att sedan återuppta ett halvår senare. Både medicinskt-etiskt och rent kliniskt är det ohållbart. Det problemet lämnade dock Global Fund och dess givarländer till de implementerande organisationerna att lösa.

För några veckor sedan meddelade Global Fund att de var missnöjda med lönenivåerna hos de implementande organisationerna inom hiv/aidssektorn i Namibia. De kräver att lönerna justeras, vilket på sina håll innebär att de kapas med 60 procent, med hänvisning till resultatet av en lönerevision som gjorts. Dessutom vill de ha återbetalat från Nanaso, deras primära partner som i sin tur fördelar pengar till implementerande organsiationer, ett antal miljoner namibiska dollar, vilket skulle motsvara de ”överlöner” som betalats ut.

Nanaso kan inte betala tillbaka dessa miljoner eftersom man inte har dem. Kommer man inte överens med Global Fund så får Nanaso slå igen. Och vad detta innebär för hiv/aidssektorn i Namibia, och relationen till Global Fund, är inte lätt att veta. Just nu möts, diskuteras, mailas och reses det en hel del inom hiv/aidssektorn i Namibia, och förhoppningen är givetvis att kunna rädda Global Funds stöd. Förstasidesrubriken på The Namibian idag är dock mindre försiktig i sin tolkning av läget: AIDS sector in a panic

Från Afrikagrupperna följer vi naturligtvis detta noga. Nanaso är en av våra partnerorganisationer och även våra partner NAPPA och Positive Vibes får idag stöd från Global Fund.

Om Global Fund ser sitt ansvar för hiv/aidssektorn i Namibia som att sparka sönder (för något kyssande lär det inte bli tal om) en eller flera namibiska hiv/aidsorganisationer på grund av synpunkter på ett antal individers löner, ger detta formuleringen ”10 Years Of Impact” en något annan tolkning.

Grattis Global Fund! Fortsättning följer.

Recommended Posts