Din kropp är ditt CV

-Överallt där gruvindustri etableras följer förstörelse. Överallt där gruvindustri etableras ökar fattigdom. Värst drabbade är alltid kvinnorna.

Det är Juliet Ilunga från Zambia som inte kan hålla tillbaka sin ilska efter att hon lyssnat till livsöden från kvinnor i andra länder i södra Afrika där gruvnäringen slagit sönder deras liv precis som den gjort med hennes.

Kolonialismen innebar en direkt exploatering av Afrikas mänskliga och naturresurser. Nykolonialismen innebär idag en liknande indirekt exploatering av samma resurser. Utsugaren har skiftat från regeringar till företag (om än dock nästan alltid stöttade av regeringar). Syftet är detsamma; ökad profit (idag till aktieägare istället för koloniserande stater) för att tillfredsställa en ekonomisk elit samt den rika världens konsumtionsbehov.

Gruv- och jordbruksindustrin var och är de stora arbetsgivarna i södra Afrika. Kartan till vänster visar var i Afrika Storbritannien hade sina kolonier. Den nästan identiska kartan till höger visar länder som har högst hivförekomst i världen. Vad Storbritannien så framgångsrikt institutionaliserade var migrantarbete mellan gruvor och storjordbruk. Konsekvensen är tydlig. Splittrade familjer, multipla partnerskap (i gruvorten och hemorten, den senare besöks än idag oftast inte mer än en gång om året) och en förtryckande manlig arbetsplats vilket leder till ökat våld i hemmet.

Brittish colonialism -HIVNonhlanhla Mngomizulu berättar vad gruvindustrin betyder för kvinnor.

-Jag kan tala för unga kvinnor i gruvsamhällen. Eftersom gruvorna inte anställer oss blir männen vår väg till överlevnad. Men vi kommer inte vara hans enda kvinna. Vi föder barn och blir mer beroende av en inkomst. Den enda utvägen är prostitution. Din kropp blir ditt CV. Vi drar därför på oss sjukdomar som hiv. På grund av fattigdom börjar vi oftast ta bromsmediciner för sent. Kanske till och med efter att vi har fört hiv vidare till barnet. Vi behöver nu kunna försörja barnet och behandla oss själva. Våra mödrar blir vårdare av våra barn och oss när vi är sjuka. Allt det här betungar kvinnors liv ytterligare.

Agnes Nygren

Kommuniktör Afrikagrupperna, Johannesburg/Sydafrika

Recommended Posts