Idag möts EU:s biståndsministrar om EPA

EU håller på att se över vilka alternativa vägar framåt som finns i EPA-förhandlingarna. EU:s handelskommissionär Karel de Gucht och utvecklingskommissionär Andris Piebalgs har bett alla EU:s handels och biståndsministrar om vägledning.

Demonstration vid biståndsministermötet

Just nu, på förmiddagen den 22 oktober, träffar Gunilla Carlsson sina ministerkollegor för att diskutera detta.

För att öka biståndsministrarnas medvetenheten om att det finns andra vägar att gå än den som EU-kommissionen tagit i EPA-förhandlingarna var vi en liten skara representanter för europeiska organisationer som nu på morgonen stod med plakat vid ingången till mötesplatsen för biståndsministrarna.

Inför mötet skickade Afrikagrupperna och 40 europeiska organisationer ett brev till biståndsministrarna och bad dem ändra inriktning på förhandlingarna så att EPA avtalen har en chans att gynna utvecklingen i de afrikanska länderna.
Ladda ned brevet till biståndsministrarna

Afrikagrupperna Forum Syd och den zimbabwiska organisationen SEATINI skrev också en debattartikel med samma budskap som publicerades i Svenska Dagbladet igår. Läs artikeln i SvD här

Om man tittar på vilka länder och regioner afrikanska länder handlar med, så är EU fortfarande den största handelspartnern. Men exporten till EU består främst av råvaror. Handeln inom Afrika består till en större andel av förädlade varor.  En slutsats man kan dra av det är att om de afrikanska länderna ska kunna diversifiera sina ekonomier så bör de inte i första hand öppna upp sina marknader för EU, eftersom de afrikanska företagen då riskerar att slås ut i konkurrensen. Utvecklingspotentialen finns främst i den regionala handeln, och utvecklingen av den handeln bör EU stödja och det gör man tyvärr inte via EPA.

Läs mer om EPA

Skriv på våra krav om EPA

Marja Wolpher, Temahandläggare, Afrikagrupperna

Recommended Posts