Hur ska EPA leda till utveckling?

Trots det utvecklingsfokus som skulle prägla de handelsavtal (Ekonomiska partnerskapsavtal, EPA) som EU håller på att förhandla med länder i bland annat Afrika, har förhandlingarna snarare ökat spänningarna mellan parterna. De afrikanska länderna tycker att EU pressar på för sina egna offensiva intressen. De ser stora risker för att lokal produktion kommer att försvagas och möjligheten att fatta inrikespolitiska beslut för att gynna lokal och regional utveckling att inskränkas om de skriver på avtalen.

Jag är i Bryssel för att delta på några möten om EPA. På ett seminarium idag berättade en representant för en organisation från Benin om hur civilsamhället i Västafrika redan 2004 började utveckla ett förslag till ett utvecklingsvänligt EPA som verkligen utgår från de utvecklingspolicys och strategier som finns inom regionen. Men att det har visat sig i förhandlingarna med EU att EU inte är beredda att tillmötesgå Västafrika varken när det gäller finansiering eller innehåll i avtalet. När en representant från EU kommissionens handelsavdelning (DG Trade) kommenterade detta så lät det som att det inte finns några egentliga problem med förhandlingarna.

När jag lyssnar på dessa två slår det mig hur två parter kan ha så skild syn på hur förhandlingarna går, den ena parten känner sig överkörd och den andra tycker att det är en god ton i förhandlingarna.

De närmaste veckorna är det flera viktiga möten i EU och i Afrika som kan avgöra hur EPA-förhandlingarna kommer att fortsätta. På fredag den 22 oktober träffas EU:s biståndsministrar i Bryssel för att bland annat diskutera EPA och ge råd till EU-kommissionen om hur man bör gå vidare i förhandlingarna. 

Det borde vara en självklarhet att EU ska ge de afrikanska länderna, varav en majoritet är klassade som minst utvecklade länder, samma utvecklingsmöjligheter som Europa hade när vi höll på att industrialiseras. 

Exempelvis bör de afrikanska länderna få använda exportskatter för att gynna förädling av råvaror i landet eller regionen.  Zambia är ett exempel som kom upp på seminariet idag.  Zambia har mycket koppar, men istället för att bara exportera råvaran till EU använder de exportskatter för att skapa incitament för produktion och förädling av varan. Då skapas arbetstillfällen och produktion och tekniskt kunnande utvecklas inom landet. 

Exportskatter är bara ett av flera exempel av utvecklingsverktyg som kommer att förbjudas om EU får som de vill i EPA-förhandlingarna, trots att det är tillåtet enligt Världshandelsorganisationen.

Afrikagrupperna följer förhandlingarna och driver en kampanj för rättvisa handelsavtal. Vill du veta mer finns några länkar nedan.

Läs mer om EPA här

Ladda ner vår EPA folder

Skriv på våra krav

Marja Wolpher

Temahandläggare, Afrikagrupperna

Recommended Posts