Smstjänst – ett steg närmare säker abort i Sydafrika

Var åttonde minut dör en kvinna på grund av osäker abort, uppskattar Världshälsoorganisation (WHO). Sydafrika har sedan 1997 en av kontinentens mest liberala abortlagar, vilken säkerställer rätten att göra abort fram till 20:e veckan. Till följd av introducerandet av Sydafrikas abortlag ”Choice Act” 1997 såg man landets mödradödlighet minska med 90 procent. 

Även om abort nu är lagligt och tillgängligt är antalet osäkra och illegala aborter fortsatt högt och mödradödligheten likaså. Oönskade graviditeter är ett utbrett problem och en av tre kvinnor i ålder 15-24 har någon gång blivit oönskat gravid.

Var åttonde minut dör en kvinna på grund av osäker abort, uppskattar WHO. Även om abort nu är lagligt och tillgängligt är antalet osäkra och illegala aborter fortsatt högt i Sydafrika.

Sydafrika har en lång historia av illegala aborter och motståndet mot abortlagen är fortfarande stort. Från myndigheternas sida har det funnits en ovilja att förse kliniker med både personal och utrustning för att kunna utföra adekvat abort. Enligt organisationen Marie Stopes, är 30 procent av Sydafrikas kvinnor fortfarande inte medvetna om att abort är lagligt. Bristande kunskap om abortlagen är särskilt vanligt i fattiga samhällen på landsbygden. Till följd av detta uppskattas 50 procent av det totala antalet aborter ske under osäkra förhållanden.

En studie som undersökt orsakerna till det höga antalet osäkra och illegala aborter fann att bristande kunskap om abortlagen samt om vart man kan vända sig för att utföra en säker abort tillsammans med rädsla för att behandlas illa av vårdpersonal och abortrelaterat stigma är huvudorsakerna till att så många kvinnor väljer att utföra osäkra aborter. 

Många kvinnor som tror att abort är olagligt skjuter upp att göra graviditetstest och väntar med att ta reda på vart de kan vända sig för hjälp. Detta leder ofta till att de blir tvungna att göra kirurgisk abort, vilket gör valet ännu mer begränsat och riskabelt.

Projektet Safe2choose lanserade i början av mars ett initiativ med syftet att, genom en sms-plattform, ge råd och information om säker abort. Via sms-plattformen hänvisas kvinnor till säkra och legala abortkliniker i sitt närområde. Det enda du som kvinna behöver göra är att skicka ett sms till plattformens nummer och tillbaka får du praktisk information om vart du kan vända dig. Idén med plattformen är att nå kvinnor som vanligtvis inte nås på grund av begränsad internettillgång.

Plattformen använder sig av funktionen platstjänster på mobiltelefoner. Ett första sms frågar om tillåtelsen att kartlägga användarens geografiska plats som gör det möjligt att ge specifik information om abortkliniker utifrån område. Efter att ha besvarat ett antal frågor hänvisas användaren till en laglig och säker klinik som utför aborter i närområdet. Vill man inte uppge sin geografiska plats kan man manuellt välja sin plats och därefter hänvisas till en klinik. Plattformen är gratis inom ett flertal telefonnätverk. Alla abortkliniker som användare hänvisas till måste uppnå vissa kvalifikationskriterier och kvalitetsstandarder.

Just nu genomför Safe2choose en pilotstudie i provinsen Gauteng. Gradvis kommer projektet inkludera andra provinser runt om i landet. Radio, reklamblad på lokala kliniker samt kampanjer på sociala medier används för att nå målgruppen.

Plattformen kommer inte kunna lösa alla problem gällande rätten till abort i Sydafrika. Traditionella normer och en inhemsk opinion mot aborter bidrar till att stigmat kring abort är fortsatt utbrett. Mycket arbete finns kvar att göra för att tillämpningen av Sydafrikas abortlag ska bli optimal och att alla kvinnor ska känna att aborträtten, rätten att bestämma över sin egen kropp, är ett fritt val.

Recommended Posts