Afrikagrupperna besöker drabbade områden i södra Angola

I en uttorkad flod vid byn Onepolo, Cunene, har bybor börjat gräva efter vatten. En delegationsmedlem från ACT Forum stegar ut hur långt ner under marknivån vattnet befinner sig. 15-20 meter blir resultatet. Vattnet just denna brunnen är dessutom otjänligt för människor och ges därför till boskapen. Foto: Erik Brattström

I en uttorkad flod vid byn Onepolo, Cunene, har bybor börjat gräva efter vatten. En delegationsmedlem från ACT Alliance stegar ut hur långt ner under marknivån vattnet befinner sig. 15-20 meter blir resultatet. Vattnet från just denna brunnen är dessutom otjänligt för människor och ges därför till boskapen. Foto: Erik Brattström

 

“Familjerna här förlorar så mycket som fem boskap om dagen”, berättar en av invånarna i Cuneneprovinsen. Han, precis som alla andra jag talar med, vill förbli anonym. “Ser du kon där borta?”, frågar han och pekar för att guida min blick. “Hon kommer inte att resa sig igen. Hon är utmärglad av hunger. Vi kommer behöva nödslakta henne senare i dag”. Jag närmar mig kon för att ta ett foto. Jag kan känna hur hon blir allt mer stressad för varje steg jag tar. Invånaren har rätt – hon orkar inte ens resa på sig för att fly. På vägen tillbaka från byn börjar jag se kadaver från både åsnor och getter.  Torkan dödar det mesta i sin väg.

På inbjudan av ordförandeskapet i ACT Alliance Angola deltog Afrikagrupperna i ett fältbesök till provinsen Cunene i södra Angola. Området är ett av de värst drabbade av en två år lång torka. Torka är ett återkommande fenomen i provinsen vars invånare idag känner av resultaten av flera års frånvaro av förebyggande åtgärder. Slutsatsen från besöket är tydlig: landet är drabbat av torka, invånarna är drabbade av långsamt myndighetsrespons.

Rapporter från bland annat europeiska kommissionen och Famine Early Warning System (FEWS) Network lämnar prognosen att torkan kommer att fortsätta under 2014.  Skörden i de drabbade områdena förväntas ge 50-70 procent lägre avkastning än normalt. Enligt undersökning från FEWS är nästan varannan invånare i Cunene påverkad av myndigheternas långsamma och otillräckliga respons på torkans effekter. Dessa effekter, utöver misskördar och brist på dricksvatten, inkluderar höjda priser på livsmedel, barns försämrade möjligheter till skolgång och ökad förekomst av undernärdhet. Enligt FEWS är vart tionde barn mellan 6 och 59 månader undernärd.

I samarbete med ACT Alliance är Afrikagruppernas samarbetspartner ADRA en av de få lokala organisationer som försöker minska det mänskliga lidandet i några av de drabbade områdena. Påverkansarbete mot myndigheterna i kombination med humanitära insatser såsom matleveranser, vatten- och sanitetsprojekt och kunskapshöjande, är några av de komponenter som ADRA implementerar. Insatserna är dock av liten skala i förhållande till situationens överväldigande omfattning. Vi besökte två kommuner och tre olika byar i provinsen Cunene. Trots att de lokala myndigheterna menar att deras egen nödrespons är tillräckligt och att befolkningen är nöjd vittnar verkligheten om något annat.

I en by får gamla som unga hjälpas åt för att gräva efter vatten. Vi åker förbi ett par pumpar som upprättades för flera decennier sen. “Det funkar inte längre”, berättar en av invånarna. Istället visas jag till ett vattenhål som grävts ut av en av byns äldre invånare. Jag frågar om vattenkvaliteten och får svaret från en av hjälparbetarna “Det är inte längre en fråga om vilken vattenkvalitet är. Nu gäller det att överhuvudtaget finna vatten”, förklarar han.

Att desperationen tagit sådana höjder att man dricker otjänligt vatten får sitt stöd i rapporter som identifierat 3000 fall av kolera och mer än 130 relaterade dödsfall som kan kopplas till torkan i Cunene. I en annan by lämnas jag beskrivningar om utspridd hunger, otillräckliga vattenreningssystem och vattenleveranser och om sjukdom som lämnat vissa av invånarna sängliggande. Och i en tredje by berättas det om hur kommunen fått be hjälporganisationer om hjälp för att kunna genomföra matdistributioner – myndigheterna har alltså inte kapacitet för detta själva.

Enligt en nypublicerad rapport från the New World Wealth, en internationell konsultfirma, så har Angolas inkomst per capita stigit med 527 procent mellan 2000 och 2013. Det är den snabbaste tillväxttakten i Afrika. Efter ett besök till Cunene så känns det resultatet avlägset, om inte overkligt. Det känns orättvist att regeringen endast avsatt motsvarande 1 500 kr per drabbad person i nödrespons för att kompensera för två års torka. Det känns märkligt att det inte verkar finnas en utarbetad plan för att förebygga liknande situationer på längre sikt. Och det känns fel att regeringen enbart investerar 390 miljoner dollar i nödresponsen när detta motsvarar en tiondel av presidentens dotters (och så tillika Afrikas första kvinnliga dollarmiljardär) egen förmögenhet.

Inte desto mindre sprider nätverk som ACT Alliance och lokala organisationer som ADRA hopp för de som inte får ta del i välfärdsutvecklingen. Genom att stödja Afrikagruppernas arbete stödjer du ADRA i dess arbete för att sätta Angola på en rättvisare och mer hållbar kurs. På både kortare och längre sikt.

Nedan finner du en rad foton från Afrikagruppernas besök til Cunene. Foto: Erik Brattström

Den här kon kommer inte att resa sig igen.

Den här kon kommer inte att resa sig igen.

_DSC5941

En av flera brunnar som har sinat.

En av flera brunnar som har sinat.

Vanligtvis flyter det vatten i denna floden.

Vanligtvis flyter det vatten i denna floden.

För att undvika okontrollerat vattenförbruk sätter brunnsägarna lås på de improviserade säkerhetsanordningarna.

För att undvika okontrollerat vattenförbruk sätter brunnsägarna lås på de improviserade säkerhetsanordningarna.

_DSC5973

_DSC5954

Dricksvatten.

Dricksvatten.

_DSC5961

_DSC5946

_DSC5981

En delegationsmedlem från provinsen visar vart vattennivån vanligtvis ligger.

En delegationsmedlem från provinsen visar vart vattennivån vanligtvis ligger.

_DSC6138

_DSC6164

Den här pumpen upprättades för flera decenier sedan. I dagsläget fungerar den inte.

Den här pumpen upprättades för flera decenier sedan. I dagsläget fungerar den inte.

Våtmarker som är torrlagda sedan två år tillbaka. Trädens rötter når fortfarande ner och håller dem gröna. Dessvärre är inte allt grönt ätbart för boskapen.

Våtmarker som är torrlagda sedan två år tillbaka. Trädens rötter når fortfarande ner och håller dem gröna. Dessvärre är inte allt grönt ätbart för boskapen.

_DSC6029

_DSC6035

_DSC6026

_DSC6020

Frivilligorganisationer bistår lokalbefolkningen med livsmedelsstöd. Här ses en leverans inkomma till en lokal kyrka för vidare distribution.

Frivilligorganisationer bistår lokalbefolkningen med livsmedelsstöd. Här ses en leverans inkomma till en lokal kyrka för vidare distribution.

 

_DSC6065

_DSC6250

2013 gjorde regeringen en satsning på vattendistribution. "Vatten för alla" var slogan.

2013 gjorde regeringen en satsning på vattendistribution. ”Vatten för alla” var slogan.

 

Recent Posts