Kan domen mot Monsanto-Bayer göra någon skillnad?

Bayerägda Monsanto har dömts till att betala 289 miljoner dollar i böter efter att en domstol fastslagit att bolagets Roundup-produkter, som används för att bekämpa ogräs, konstateras orsakar cancer. Men kommer domen göra någon skillnad för alla de människor som sitter fast i företagets monopol? 

Amerikanske Dewayne Johnson jobbade tidigare som skolvaktmästare. I arbetet ingick att varannan vecka spruta ogräs med det glyfosathaltiga medlet Ranger Pro från Monsanto. Nu är Dewayne Johnson döende i blodcancer och hävdar att det är Monsantos ogräsbekämpningsmedel som är orsaken. Han hävdar även att företaget inte varnat tillräckligt mycket om vilka risker som finns vid användning av medlet, rapporterar bland annat SVT.

Domen kommer enligt bedömare vara vägledande för andra tvister på området då det enbart i USA finns mer än 4 000 människor som har ansökt om ersättning från Monsanto som kopplar Roundup till cancer. Världshälsoorganisationens cancerpanel (Iarc) slog förra året fast att glyfosat sannolikt är cancerframkallande samtidigt som europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) och europeiska livsmedelsverket (Efsa) säger att det inte är det. EU hade förra året en omröstning om att förbjuda glyfosat, men när Tyskland svängde över till ja-sidan fick glysofat tillstånd för ytterligare fem år.

Flertalet problem med Bayer-Monsanto
Det här är mycket större än mig, sade Dwayne Lee Johnson efter att domen föll, och det har han så rätt i. Tillsammans kontrollerar Bayer, efter att de 2017 köpt upp Monsanto, 25 procent av den globala försäljningen av fröer och jordbruksrelaterade kemikalier såsom bekämpningsmedel och gödning. Bayers chef menar att sammanslagningen innebär att företaget är bättre rustat för befolkningsökning och global uppvärmning. Jordbrukare är däremot oroliga för att detta monopol kommer innebära ett begränsat utbud, högre priser och svårigheter att vända sig någon annanstans för att köpa till exempel fröer, vilket skapar en osund maktbalans där jordbrukare och konsumenter hamnar i händerna på storföretag. Det i sin tur hotar på sikt världens livsmedelsförsörjning.

Hotar livsmedelsförsörjningen
Idag är det fem stora företag (Monsanto/Bayer, Syngenta, Dupont. Dow och BASF) som dominerar världsmarknaden inom livsmedel. Fusionen mellan Bayer och Monsanto koncentrerar den globala livsmedelsförsörjningen ytterligare tillsammans med två ytterligare fusioner mellan Syngenta och ChemChina; och Dow och Dupont innebär det att endast tre megaföretag kommer att styra 63 procent av marknaden för kommersiella fröer i världen.

”Vi kommer under vår livstid att se den biologiska mångfalden försvinna från våra gårdar, småbönderna kommer även de försvinna och det är slutet på riktig mat och vår matfrihet”, har Vandana Shiva, miljöaktivist, tidigare sagt som en reaktion mot fusionen.

Var och ett av de numera fem företagen har vuxit ut ur tidigare fusioner och förvärv, och är ett resultat av den globala kapitalismens oupphörliga drivkraft för att skapa sig en större roll i livsmedelskedjan. Den resulterande expansionen från att styra tillverkningen och försäljningen av frön till jordbruksmaskiner dominera utbudet och försäljningen av mat från stormarknader koncentrerar livsmedelsproduktionen till en enda källa: dessa företag. Det vill säga de som äger information, kunskap och allt som behövs för utveckling och försäljning av mat. Denna form av kontroll utpressar inte bara oberoende eller småskaliga spelare och producenter, utan skapar också beroende konsumenter som har litet val utöver vad bolagen producerar.

Ett exempel på detta är de två företagen Du Pont Pioneer och Monsanto som dominerar marknaderna för majs och sojaprodukter i Sydafrika. Cirka 80 procent av majsen och 90 procent av sojan som odlas i landet är genmodifierade. Bayer har, även innan de köpte upp Monsanto, varit stora i Sydafrika.

Domen i sig är en vinst för Dewayne Johnson och alla de människor som drabbas av efterverkningarna av ogräsmedlet, men kommer inte betyda något framöver om vi inte tillsammans agerar nu mot Monsanto-Bayer och deras hot mot människors hälsa, matsuveränitet och den globala livsmedelsförsörjningen.

Läs mer:

Vem vill ha Monsanto?
Monsanto på två minuter 

Artiklar från African Centre for Biodiversity (På engelska)
Bayer opposes black economic empowerment purchase Monsanto
Decolonising Food Systems and Sowing Seeds of Resistent


Se mer:
På Youtube finns otaliga klipp om Monsanto och Bayer. Dessa två beskriver företagens historia sakligt.

Om Monsanto
Om Bayer

Foto: William Murphy

Recommended Posts