FAQ – Fröer och frörättigheter

Under helgen närvarade Afrikagrupperna på Nordiska Trädgårdar i Stockholm. Syftet var att informera om fröer och frörättigheter. För dig som inte kunde närvara har vi sammanställt några av de viktigaste frågorna!

Varför pratar Afrikagrupperna om fröer och frörättigheter?
Varför Afrikagrupperna väljer att medverka på Trädgårdsmässan för att lyfta fröer och frörättigheter är för att det påverkar småskaliga jordbrukare i de fem länder vi arbetar i. Majoriteten av de småskaliga bönderna använder sig av, sparar och byter, fröer med varandra, något som ofta är deras levebröd. Dels genom maten de får från fröerna, men också för att det skapar möjligheter att sälja sina grödor och därmed få en inkomst. Att frörättigheterna hotas, och att de till och med i vissa länder är olagligt att byta fröer är ett hot mot matsuveräniteten och försörjningsmöjligheter för småbrukare.

Varför är det problematiskt med frörättigheter idag?
Problemet när få företag dominerar marknaden är att de både kan höja priserna och bestämma vilken typ av fröer som säljs på marknaden. Om bönderna köper patenterade GMO- eller hybridfröer behöver de också köpa insatser som konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel för att skördarna ska bli bra.

Finns det något problem med dessa patenterade fröer och storföretagen?
Efter skörd av patenterade fröer får bönderna inte spara, dela eller sälja utsädet, eftersom det är företagets egendom. Hybridfröer kan för det mesta inte heller sås om, de har andra egenskaper vid omsådd. Till nästa sådd måste bönderna därför köpa nya fröer och insatser. Det leder ofta till att bönderna är tvungna att skuldsätta sig och hamnar i en beroendeställning till företagen.

I afrikanska länder bygger jordbruket till 80 procent på att bönderna sparar och delar utsäde med varandra, och införandet av GMO och hybridfröer kan skapa stora problem då de multinationella företagen har ett mycket bättre juridiskt skydd än bönderna.

Vad är GMO?
GMO är en förkortning av genetiskt modifierad organism. Det är en organism där det genetiska materialet har ändrats på ett sätt som inte inträffar naturligt genom t.ex. parning eller korsbefruktning. En organism måste per definition vara något levande. Hos en GMO har en eller flera DNA-sekvenser lagts till eller tagits bort.

Vad är ett hybdridfrö?
Hybridfröer produceras numera oftast av internationella företag, som korsar två olika arter för att skapa fröer med eftertraktad färg, storlek, och form. Hybridfröer produceras i en avskild och kontrollerad miljö, till exempel i ett laboratorium eller växthus. Hybridfrön ägs av de företag som producerar dem genom immateriella rättigheter och patent, vilket gör att användningen av dessa beror på företagets tillstånd. Nästa generation fröer från dessa hybridfröer kommer inte att uppvisa samma egenskaper vilket innebär att lantbrukare som köper hybrida fröer måste köpa nya frön varje år.

Varför är det bättre med lokala fröer?
Frön som är sparade av lantbrukare har många fördelar. Först och främst är fröerna inte patenterade, vilket innebär att man kan spara, byta och använda fröerna utan tillstånd och utan att betala en summa till de företag som producerar fröerna. Eftersom ¨landraces¨ (frön som är sparade av lantbrukare i en viss plats) är odlade på plats, där fröerna senare ska planteras, är de anpassade till de lokala klimatet. Detta är väldigt viktigt om man ska odla ekologiskt, utan konstgödsel eller bekämpningsmedel. Landraces/farmer varieties bidrar också till en agro-biodiversitet, i Filippinerna finns det till exempel ett tusental olika sorter ris- alla utvecklades av risbönder över flera tusen år.

Läs mer:
Det var besökare som efterfrågade mer information om fröer och frörättigheter. Läs gärna mer här:

Vem har makten över maten?
Krönika om frön i Mocambique
Fröbank för att bevara utrotningshotade frösorter
De byter frön och kunskap
Vem vill ha Monsanto?

African Centre for Biodiversity har mängder av rapporter om frölagar, harmoniseringen av frölagar, den gröna revolutionen i Afrika och effekterna för småbrukare och deras rättigheter. www.ACBIO.org.za

Recommended Posts