Spänd väntan i Moçambiques största oppositionsparti

När 65-årige Afonso Dhlakama oväntat avled av en misstänkt hjärtinfarkt hade han lett Moçambiques största oppositionsparti Resistencia Nacional de Moçambique (Renamo) i nästan 40 år. Efter hans död den 3 maj har ett tomrum i den moçambikiska politiken uppstått. Vad betyder Dhlakamas bortgång för Renamo?  

Renamo grundades efter Moçambiques självständighet med stöd från apartheidregeringen i Sydafrika och Rhodesia och krigade mot regeringspartiet Frente Nacional de Libertação de Moçambique (Frelimo) i ett blodigt inbördeskrig fram till 1992. Vid fredsavtalet från inbördeskriget 1992 förvandlades Renamo till ett lagligt politiskt parti och kom att bli det största oppositionspartiet. Under dessa fyra decennier har beslutsfattandet inom Renamo kommit att centraliseras runt Dhlakama och han blev synonym med partiet. Han blev med tiden mycket populär och hade en enkelhet i sitt sätt att föra politiska diskussioner som gjorde hans politik greppbar. Den blev ett alternativ till det ledande partiets återkommande korruptionsskandaler och bildandet av en oansvarig elit de senaste två decennierna. Renamos största tillgång och vad som skiljer partiet från andra oppositionspartier är dess erfarna militär samt vapentillgångar.

Inom Renamo finns två huvudsakliga falanger: En militärfalang som består av gamla generaler och soldater som stred under inbördeskriget samt under den väpnade konflikten 2013-2016. Den andra gruppen med Ivone Soares, en nära släkting till Dhlakama, i spetsen har en mer urban och civil karaktär.

Inga kända större maktstrider

Dhlakamas bortgång kan vara en möjlighet för förnyelse och utveckling inom partiet men det kan också försvaga partiet. Nästa ledares bakgrund kan ha stora effekter på hur partiets framtid blir. Att inga större maktstrider kommit till allmänhetens kännedom i tillsättandet av en ny ledare kan vara ett gott tecken på att partiet kommer att få en mjuk övergång till en ny era.

Stärkandet av den civila sidan skulle kunna få effekter på valutgången i de kommande valen. Å ena sidan finns farhågor att den civila sidan inte skulle kunna leda den militära, å andra sidan finns tvekan om en militär ledning skulle kunna stå stark under valen. Om partiet inte lyckas balansera dessa gruppers inflytande och lyckas behålla en dynamik där medlemmar i ledande positioner behåller sin makt finns en risk för avhopp, vilket skedde när Simango skapade Movimento Democrático de Mocambique (MDM) 2009.

En tänkbar lösning är att Renamo tillsätter en militär partiledare och en civil generalsekreterare. Den tillfälligt tillsatte ledaren Ossufo Momade som har erfarenhet från båda sidorna kan stärka sammanhållningen inom partiet och motverka riskerna för splittring. Momade är tillsatt fram tills nästa partikongress, vars datum ännu inte fastställts.

Vem är Ossufo Momade?

Ossufo Momade föddes 1961 i Nampulaprovinsen i norra Moçambique. Efter att Lusakaavtalen skrivits under 1974 anslöt han sig till Frelimos väpnade gren i Nampula. Där tjänstgjorde han först för det militära politiska kommissariatet och senare för hälsosektorn. 1978 anslöt han sig till Renamo där han genomgick militär träning och deltog i krigföringen mot Frelimoanhängare och civila. Sedan dess har han klättrat i Renamohierarkin. Han har varit direkt inblandad i de militära aktionerna men även haft andra civila uppdrag. Han var en av de generaler som koordinerade förhandlingsprocessen för Renamos del från Gorgongosa. Efter att fredsavtalet skrivits under 1992 tillsattes han att överse kommissionen som skulle övervaka vapenvilan. Momade är sedan 1999 parlamentsledamot och sedan 2013 leder han Renamos försvars- och säkerhetsavdelning. Mellan 2007-2013 var han Renamos generalsekreterare. Momade läser för närvarande även andra året på juridikprogrammet vid Instituto Superior Monitor i Moçambiques huvudstad Maputo.

Recommended Posts