Nystartat fackförbund i med- och motvind

“Många som arbetar som domestic workers vet inte om sina rättigheter, och på grund av detta är det vanligt att man inte får ta ledigt trots att man har rätt till det. Det är framförallt sådant vi informerar om när vi pratar i radio. Vi berättar också att vi kan hjälpa till om någon avskedats på ett orättvist sätt”. Detta berättar Delphia Suxos, en av de ansvariga i Namibia Domestic and Allied Workers Union (NDWAU)’s styrande kommittee.

Annastacia arbetar som hemhjälp i Namibia och har varit aktiv i uppstartandet av fackföreningen för hushållsarbetare

I ett tidigare inlägg på bloggen, skrivet av Jenny Anderberg, skildradas situationen för många av de som arbetar som hemhjälp i Namibia. Jenny intervjuade sina vänner Annastacia, Marissa och Mona om deras arbetsvillkor och arbetssituation som hemhjälper. Läs detta inlägg här: ”http://sodraafrikaidag.se/2013/07/17/fattigdom-utan-rattigheter/”. Ungefär samtidigt som detta blogginlägg publicerades började Afrikagruppernas samarbetspartner LaRRI (Labour Resource and Research Institute) att stötta de som arbetar som ”domestic workers” genom att hålla utbildningar i hemhjälpers rättigheter. Definitionen för ”domestic workers”, eller hushållsarbetare, är personer som arbetar i någon annans hushåll. Detta inkluderar inte enbart personer som hjälper till med städning, barnpassning och matlagning utan även till exempel trädgårdsmästare, chaufförer och poolskötare.

Med stöd från LaRRI har flera av kvinnorna som arbetar som hemhjälp i Namibia gått samman och startat upp ett fackförbund för hushållsarbetare. Detta låg tidigare under Namibia Farm and Allied Workers Union (NFAWU) men man ansåg att för få frågor relevanta för hushållsarbetare lyftes. Därför startade man upp ett fristående fackförbund under 2013. LaRRI stöttar processen genom att erbjuda NDAWU rådgivning och kontorsplats i sina lokaler, samt hjälp vid utbildningar och kurser. LaRRI möjliggör också för regionalt erfarenhetsutbyte genom att finansiera resor till möten för hushållsarbetare i regionen. Afrikagrupperna ger LaRRI mer flexibelt kärnstöd och inte projektstöd vilket gör den här typen av stöd möjligt.

Under hösten har NDAWU och LaRRI bland annat hållit utbildningar i arbetares rättigheter, hälsa och säkerhet samt träningar för tränare. Dessa områden är identifierade av hushållsarbetarna och kurserna har genomförts med gott resultat. NDAWU kör då och då informationskampanjer och medlemsantalet ökar stadigt. NDAWU-kommitteen brukar till exempel dela ut flyers på strategiska platser i morgonrusningen (runt 05-snåret). Dessa platser är till exempel gångtunnlar under motorvägen som folk passerar på vägen till arbetet.

Delphia har också pratat på radion vid flera tillfällen, just i detta syfte, det vill säga för att sprida information om fackförbundet. Detta verkar vara en mycket framgångsrik metod, efter Delphias första radioanförande hörde över 100 personer av sig inom loppet av bara några timmar.

Detta är ett konkret exempel på hur Afrikagrupperna stödjer människor i Namibia att själva förändra sin arbets- och levnadssituation. Vill du bidra till hushållsarbetarnas kamp för bättre arbetsvillkor? Stöd Afrikagrupperna!

Recommended Posts