När bönderna besegrade militären

Francisco visar upp deklarationen och beviset på att Kawatoka  är ett kooperativ. Foto: Erik Brattström

Francisco visar upp deklarationen och beviset på att Kawatoka
är ett kooperativ. Foto: Erik Brattström

Tidigare i år bestämde sig det 73:e kompaniet, stationerat i Cubal, att de ville utöka sin militärförläggning. De vill ha tillgång till floden ett par hundra meter ner. I vägen stod 71 familjer som brukat landet sedan generationer tillbaka. Utan hjälp från Afrikagruppernas samarbetspartner ADRA hade ungefär 500 personer i dag varit hemlösa. Faran är över. Men enbart för den här gången. Utan dokumenterad besittningsrätt till mark går bönderna inte säkra. Detta tänker ADRA ändra på.

”Vi är 71 familjer Kawatoko som delar på 37 hektar land. Vi ser alla efter varandra, jobbar tillsammans och delar vinsterna från vårt jordbruk”, berättar Francisco Mila Daniel. Francisco är koordinator vilket innebär att han har fått förtroendet att representera sitt kooperativ.  Värna om varandra är vad Kawatoko betyder. ”Det är precis det vi gör”, förklarar han och fortsätter ”men trots att vi är många så är vi underlägsna när de stora kommer och vill ta vår mark”.

Juliana. Foto: Erik Brattström

Juliana. Foto: Erik Brattström

Francisco talar av erfarenhet. Försöket från den närliggande militärförläggningen att överta deras land sitter färskt i minnet hos både honom och Juliana. ”Om militären hade lyckats, hade vi fått flytta”, säger Juliana. Men medlemmarna värnade om varandra och tillammans stod de enade mot en överlägsen motståndare.

År 2002 signerade den angränsande godsägaren en deklaration att han inte gör anspråk på Kawatokos mark – ett viktigt steg eftersom godset under kolonialtiden hade brukat marken med invånarnas hjälp. ADRA hjälpte samtidigt familjerna att göra om sin förening till ett kooperativ. Som kooperativ är man en juridisk person till vilken rättigheter följer. Men processen komplicerad och kostsam. Den kräver upprepad myndighetskontakt – en kommunikation som ADRA underlättade.

Tillsammans lyckades Francisco, byborna och ADRA att upprätta kooperativet Kawatoko. ”Utan deklarationen och status som kooperativ hade bönderna fått lämna området”, berättar Joao Cataleco. Joao är direktör för en ideell paraplyorganisation som samlar 13 föreningar och 3 kooperativ under sig. Sammanlagt rör de sig om 5-6000 personer. Ett av kooperativen är Kawatoka och Joao berättar att deras situation tyvärr inte är unik. ”Vanligtvis är det stora godsägare som är hotet och inte militären men problemet är detsamma – utan dokument på besittningsrätten är vi i fara”.

Joao är direktör för paraplyorganisationen ”Föreningarna för att bekämpa fattigdom. Foto: Erik Brattström

Joao är direktör för paraplyorganisationen ”Föreningarna för att bekämpa fattigdom. Foto: Erik Brattström

ADRA och Joao arbetar nu tillsammans med myndigheter för att Kawatoka och systerkooperativ ska kunna få sina dokument. Parallellt fortsätter arbetet med att förvandla föreningar till kooperativ. ”Den enda säkerheten dessa människor har är besittningsrätten. Det står i lagen”, förklarar Aleka, ADRAs representant i Cubal.

Runt omkring i landet befinner sig småbönder i samma situation som Francisco. Ungefär var åttonde person i Angola försörjer sig genom småbruk. Därför är deras tillgång till land inte bara en fråga om social rättvisa utan även en fråga om överlevnad. ADRA jobbar i sex av landets arton provinser med att stötta bönders strävan efter att få lagfarter för de jordar de brukar. Låt oss värna om varandra och stötta deras arbete.

 

Francisco, Joao och Aleka inspekterar floden som förser Kawatoko med vatten. Samma flod som militären ville belägra. Foto: Erik Brattström

Francisco, Joao och Aleka inspekterar floden som förser Kawatoko med vatten. Samma flod som militären ville belägra. Foto: Erik Brattström

Recent Posts