Namibia återvinner

Sopsortering och återvinning är på agendan även i Namibia. Man ligger en bit efter svenska städer med logistik och resurser – och kanske framför allt när det gäller medvetenhet och motivation – men ansatsen finns där. Nyligen inleddes bland annat ett samarbete på försök mellan Windhoek kommun och företag i renhållningsbranschen där genomskinliga plastsäckar delas ut till hushållen i fyra stadsdelar. Säckarna fylls med papper, glas, plast och plåtburkar och hämtas sedan samtidigt med övriga sopor. I en nystartad anläggning, som gett arbete till 50 personer, sorteras sedan det skräp som kan återvinnas. Om försöket slår väl ut planerar man att expandera det till samtliga delar av staden. Kommunen har dock hittills varit tveksam till att ställa ut containers på allmänna platser i Windhoek eftersom man är rädd för att dessa platser skulle bli nedskräpade och svåra att hålla rena.

I Omaruru, nordväst om Windhoek, försöker samtidigt projektet Grow Namibia att höja medvetenheten hos namibierna om återvinning genom att av papper och glas tillverka gratulationskort, askar, skrivpapper, vinglas och annat.
”I år vill vi ge folk möjligheten att ge bort inte bara vackra, men även miljövänliga presenter, som motiverar oss alla till ett renare och bättre Namibia”, säger Hannah Pretorius från Grow Namibia till tidningen the Namibian.

Recommended Posts