Mark eller anarki -ultimatum till Namibias regering

Land2Namibia -det stora landet med den lilla befolkningen har en renommé av politisk och ekonomisk stabilitet. Den bilden har under det senaste året ruckats av ungdomsrörelsen AR (Affirmative Repositioning*) vars flertalet ledare uteslutits från regeringspartiet SWAPO:s ungdomsparti.

När Hage Geingob för fyra månader sedan intog presidentsätet var förväntningarna höga. Afrikagruppernas alla partners i Namibia var försiktigt positiva. Tonen var välkomnande och inkluderande, lovande och genuin. En första aktion var en revision som skulle utreda kollegorna i parlamentets affärsintressen samtidigt som de representerade folkets intressen. Korruption och politiskt inflytande över politikers personliga vinningar skulle få ett stopp.

Stjärnstatus varar sällan för evigt och även om förtroendet för Geingob fortsatt är starkt har kritiken också börjat komma. En aspekt av den hör till benägenheten att påpeka att Rom inte byggdes på en dag. När AR höjer rösten om en effektivare markomfördelning har de påmints om att presidenten endast haft inflytande i några månader och att de inte kan vänta sig mark imorgon.

Mark är kanske post-koloniala länders största knäckfråga. Namibia, trots sin renommé, är inget undantag. Tillgång till mark betyder tryggt husrum, möjlighet till självständighet och försörjning. Listan av människor som väntar på att av myndigheterna få mark tilldelad sig är lång.

AR hävdar dig representera de 60 procent namibier som behöver skydd från ”kapitalistisk girighet och ekonomisk våldtäkt”. Rörelsen säger sig vilja ”upprätta en karantän och förgöra den kapitalistiska anarkin”.

Under det senaste året har folkrörelsen därför ockuperat mark samtidigt som man byggde upp momentum för en nationell aktionsdag i slutet av februari i år. Aktionen ledde till att 40,000 ansökningar om land lämnades in över hela landet. Om regeringen inte inom en vecka tillmötesgår folkets behov av mark hotar AR med att upprätta självförsörjande samhällen på ockuperad mark. Med medlemmars förmåga kommer husen byggas tegelsten för tegelsten, solceller är den tilltänkta energikällan medan sanitet- och vattenbehov ska frånkopplas staten.

President Geingob har inte kunnat blunda för rörelsens framfart. SWAPO har tappat tålamodet och beslöt i dagarna att avsluta förhandlingarna med AR medan Geingob, i position av president och inte som SWAPO:s partiordförande, lovar fortsatt dialog.

”Vi kommer råda dem att samverka och röra sig i samma riktning för att undvika blodspill. Krig är ingen enkel sak i ett fredligt land som vårt.” Han fortsatte med att säga att även om han inte föringar namibiers behov av mark så måste konstitutionen följas. Landockupation och ingår inte däri.

Toni HancoxToni Hancox, chef på Afrikagruppernas partner Legal Assistance Centre, vädjar i ett öppet brev till presidenten att möta folkets krav med verkliga politiska planer för hur frågan ska lösas, utan att frestas att kväva upproret med hjälp av polis och militär. Samtidigt uppmanar hon landlösa och AR att ”allvarligt betänka hur deras aktioner skulle kunna förflytta Namibia till en plats där de inte varit sedan befrielsetiden, en plats av civil oro och stridighet. Låt oss inte gå tillbaka till en plats som fortfarande är en väldigt levande del av det namibiska minnet.”

Agnes Nygren

Kommunikatör, Afrikagrupperna i Johannesburg

*positiv särbehandling

“The LAC therefore calls upon our President, Hage Geingob, to personally enter the fray and communicate what plans are in place to address the housing problem. We believe this will indicate that government’s response to the AR movement is not to batten down the hatches and dig their heels in, but rather to face the situation head-on with acknowledgement of the problem and with relevant plans considered and in place.“The potential that this dire need of a large portion of our society has to create an explosive confrontation with security forces should not be underestimated.” she said. – See more at: http://www.namibian.com.na/indexx.php?id=29457&page_type=story_detail&category_id=1&utm_content=buffer2f911&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer#sthash.NwFGfB7k.1tp1jPtg.dpuf
we will advise them on how to hold hands and move together to avoid bloodshed. War is not an easy thing for a country as peaceful as ours – See more at: http://www.namibian.com.na/indexx.php?id=29547&page_type=story_detail#sthash.B8ju8dnM.dpuf
Recommended Posts