Första steget mot drömmen om ett jordbrukskooperativ

IMG_4442

Seth Poduwitz närmast i bild. Nästa är Lucas Nilsson, som berättar om svenska kooperativ.

Jag undrar om Seths dröm om att starta ett jordbrukskooperativ är möjlig. Han har bjudit med oss till släktens marker. Vi ska på möte för att prata om möjligheten för Seth och hans vänner att starta ett kooperativ. Hans farfar ärvde ett jättestort landområde från en vit arbetsgivare som han hade tjänat troget fram till sin pension. Seths far är äldsta sonen vilket ofta räcker för att ha bestämmanderätt till arvet. Här är folk väldigt lojala mot ledaren, som ofta har kvalificerat sig till posten genom att just vara äldsta sonen. Men är man utfattig räcker det inte att ha mark om man inte har pengar till att göra iordning marken och köpa utsäde.

När vi kommer fram till Seths mark blir jag positivt överraskad. Allt är så grönt. Jag har varit på andra jordbruksområden där det inte sett ut som om det vore omöjligt att få något att växa. Problemet i Namibia är ofta vatten. Endast två procent av jorden får tillräckligt med regn för att odla grödor. Jordbruk är ingen lätt sysselsättning här. Landets jordbruk bidrar med cirka fem procent av den nationella BNP:n men över 40 procent av befolkningen är ändå beroende av jordbruk och vallning, av getter och får,  för sitt uppehälle.

I stort dominerar vita den kommersiella sektorn av jordbruket. De sysslar främst med boskapsskötsel. Av cirka 4 000 kommersiella jordbruksföretag i Namibia ägs 3 000 av vita. Detta verkar ännu konstigare när man vet att endast cirka sex procent av hela landets befolkning är vita.

Seths möte inleds med en välsignelse, så som man alltid gör här. Vi är de vita som ger hopp åt mötet. Det är som en omvänd apartheid där svarta ofta har förväntningar att vita ska veta mer och bättre än de själva. Många är entusiastiska inför idén om ett kooperativ, andra är försiktiga och några emot. De som talar mest är de äldsta männen. När ordet skickas runt säger en av kvinnorna kort och snabbt: ”Min chef har talat.” Hon syftar på sin man, som hade ordet före henne.

Idén att bilda ett kooperativ verkar möjlig och en lösning finns för att få ett startkapital, eftersom den namibiska regeringen ger bidrag till grupper utan resurser som bildar kooperativ. Detta kan vara en ny chans för den här gruppen och definitivt för Seth som idag tillhör dem som lever i extrem fattigdom.

De största hoten mot projektet är att det är mycket annat måste lösas först. På dagens möte blir stämning låg av att det just brutit ut ett gårdsdrama. Ett vårtsvin har blivit dödat av en lantarbetare på en annans område. Detta är en skakande händelse som måste lösas före allt annat och mötet stannar upp. En försvårande omständighet blir också tydlig. Den får oss att resignera lite. Seth har alkoholproblem, precis som så många andra fattiga män. Ju mer jag träffar folk från hans förflutna, ju mer förstår jag vidden. Men trots svårigheterna präglas mötet av framtidstro. Förhoppningsvis är detta ett första steg mot Seths dröm om att starta ett jordbrukskooperativ.

Recommended Posts