Cancún får inte bli ett nytt Köpenhamnsfiasko

Tre dagar kvar tills nästa klimattoppmöte drar igång. Det sextonde i ordningen (COP16) och denna gång i Cancún i Mexico. Nu förbereder sig organisationer både i syd och nord så att inte mötet ska sluta med samma fiasko som när det hölls i Köpenhamn.

Klimathotet är inte ett isolerat problem, det är ett symptom på en större problematik om hur människan använder och överanvänder jordens resurser. I Sverige lever vi som om vi hade tre jordklot, i USA som om vi hade fyra – sanningen är att det bara finns ett jordklot där vi alla ska leva!

Inför mötet i Köpenhamn, för nästan ett år sedan, var förväntningarna stora. Det fanns en tro på att nu är vi alla inne på samma bana och vill verkligen lösa klimatfrågan. Köpenhamnsmötet slutade dock i ett fiasko, i ett icke bindande avtal, Copenhagen Accord, designat av Kina, USA, Brasilien och Danmark. Visserligen har 140 länder under året skrivit under, men det är inte ett bindande avtal. Klimatet och miljön blir inte bättre bara för att länder skrivit under ett papper.
Efter Köpenhamn tystnade debatten om vår miljö och vårt klimat, och till exempel under valkampanjen i Sverige lyftes inte blicken utanför de svenska gränserna.

Vad säger syd?

Bondeorganisationen UNAC i Mocambique har erfarenhet från flera globala sociala forum och klimattoppmöten. Nu förbereder sig delegaterna inför Cancún och samarbetar med Moçambiques regering likaväl som med Via Campesina-rörelsen. Enligt UNAC ställer sig Moçambique bakom ett enat Afrika som kräver att Nord

–    skär ner sina egna utsläpp.

–    bidrar finansiellt till att syd får möjlighet att skydda sig mot effekterna av den uppvärmning som redan ägt rum.

–    är  med och betalar för den mer klimatvänliga teknik som syd behöver för att tillfredsställa sina basbehov och förbättra sina materiella livsvillkor.

Enligt UNAC är rätten till mat (livsmedelssuveränitet), att stoppa den globala skogsavverkningen, att nords ekologiska skuld till syd  ska betalas, samt förberedelser inför nästa klimattoppmöte i Sydafrika i november/december 2011 de viktigaste frågorna för det civila samhället.

Meena Raman från nätverket Third World Network menar att alla måste lyssna på syd:

– Om inte tekniskt utvecklade länder anstränger sig, hur kan de då kräva att utvecklingsländerna som är drabbas mest ska kunna utvecklas? Livsstilen (i nord) måste förändras och EU måste ta över ledarskapet i klimatförhandlingarna – vi kan inte förlita oss på USA.

Sverige

I ett brev till miljöminister Andreas Carlgren frågar sig Afrikagrupperna, Miljöförbundet Jordens Vänner, Latinamerikagrupperna, Emmaus Stockholm och Klimataktion:

– Vilka positioner kommer Sverige att ta i förhandlingarna i Cancún?

– Kommer Sverige att kräva globala bindande avtal för utsläppsminskningar utan kryphål och kohandel?

– Kommer Sverige att kräva internationella skatter på växthusgaser och valutahandel för att finansiera en ambitiös klimatpolitik i utvecklingsländer?

– Hur ska Sverige och EU bidra till att toppmötet i Mexico blir framgångsrikt?

Kommer vi att få svar?

Lotta Comé, temahandläggare för försörjning och klimat på Afrikagrupperna

Recommended Posts