17 miljoner sydafrikaner riskerar att inte få sina bidrag utbetalade

Miljoner socialt utsatta människor i Sydafrika riskerar att fråntas socialbidrag under april månad på grund av en statlig skandal rörande kontraktet med företaget ansvarigt för utbetalningarna.

Det sydafrikanska socialförsäkringssystemet, som inkluderar barnbidrag till låginkomsthushåll, vård och fosterföräldrabidrag, bidrag till personer med funktionsvariationer, invaliditetsbidrag samt ålderspension, når nära 17 millioner sydafrikaner. Bidragen används till mat, elektricitet, hyra och skolavgifter och för många hushåll är socialbidragen den enda inkomstkällan. Socialförsäkringssystemet har länge varit ett flaggskepp för regeringspartiet ANC som styrt landet sedan Apartheids slut.

Bidragskrisen, som innebar att cirka 67 miljoner dollar riskerade att inte betalas ut som planerat i april, berodde på att statens kontrakt med företaget ansvarigt för utbetalningarna skulle utlöpa 31:a mars. Detta utan att en ny plan för hur bidragen fortsättningsvis skulle distribueras fanns.

2012 ingick South Africa Social Security Agency (Sassa), myndigheten ansvarig för statens socialbidrag, ett 5 årigt kontrakt värt 10 millioner dollar med det privata företaget Cash Paymaster Services (CPS). Landets högsta domstol fällde i november 2013 en dom som sa att kontraktet var ogiltigt på grund av oegentligheter i anbudsprocessen. Redan 2014 uppmanades SASSA att göra en ny anbudsprocess. Trots detta har en alternativ utbetalare ännu inte hittats.

Fredagen den 17 mars dömde författningsdomstolen att kontraktet mellan CPS och SASSA får förlängas med 12 månader, men under strikta villkor. Domstolen fann även landets socialminister Bathabile Dlamini ansvarig för bidragskrisen då hon, med högsta ansvaret för SASSA, trots tillräcklig information om den rådande situationen inte agerat. Krav på hennes avgång har lyfts från oppositionen.

Att Sydafrikas många bidragstagare riskar att bli utan avgörande bidrag väcker onekligen stor oro. Uteblivna betalningar skulle få förödande konsekvenser för inte endast mottagare, utan även småskaliga handlare med många bidragsmottagare som kunder skulle drabbas hårt. I sig själva framstår inte bidragen som varierar mellan 380 – 1500 rand (260 – 1000 SEK) som särskilt stora. Men med en arbetslöshet på nära 36 procent spelar bidragen en avgörande roll för landets många människor levandes i social utsatthet samt Sydafrikas ekonomi i stort.

Thea Holmlund, Afrikagrupperna Johannesburg

 

Recommended Posts