Vi vill se europeiska handelsavtal som bidrar till en positiv utveckling i Afrika

Imorgon ska EU parlamentets handelsutskott diskutera EU:s handelsavtal med den västafrikanska regionen. Inför det mötet har Concord, där Afrikagrupperna är en av medlemsorganisationerna, tagit fram ett positionspapper med konkreta förslag på alternativ till EU:s nuvarande position och skickat det till Christofer Fjellner (M) som är ansvarig rapportör för avtalet. Vi på Afrikagrupperna har även skickat vidare positionspapperet till Marita Ulvskog (S) som sitter i utskottet.

Afrikagrupperna har under lång tid följt förhandlingarna tillsammans med våra partnerorganisationer och har gjort analysen att avtalen kommer att få stora konsekvenser för utvecklingsmöjligheter. Många länder i Afrika har fastnat i den så kallade råvarufällan. Länderna är rika på naturresurser, men vinningen av resurserna försvinner ofta snabbt ut ur landet eller till en liten elit. Trots en hög tillväxt som en följd av råvaruexploateringen skapas inte de utvecklingseffekter man skulle kunna önska.

Marja Wolpher, Afrikagrupperna

I förra veckan hade Sensus och EU-kontoret i Helsingborg ett seminarium där de bjudit in mig för att ge en bakgrund till förhandlingarna och sedan debattera med EU-parlamentarikerna Christofer Fjellner (M) och Olle Ludvigsson (S) om för och nackdelar med avtalen för utvecklingen i de afrikanska länderna.

För några år sedan tog Afrikanska Unionen fram the Africa Mining Vision, för att man ville uppmuntra länderna att ta tag i problemet. De uppmanas att ta till verktyg för att skapa förutsättningar att komma högre på förädlingsstegen för att få ut mer vinning. Ett införande av exportskatter på råvaror skulle göra det olönsamt att exportera råvaror och leda till en ökad lokal produktion, teknikutveckling och jobbtillfällen. UNECA har gjort studier som visar att om värdet av produktionen på allt som Afrika exporterar ökar med 15 procent, skulle det skapa fem miljoner jobb.

I en intervju i förra veckan i Ystads Allehanda, menar FNs Ekonomikommissionär för Afrika och chef för FN organet UNECA, Carlos Lopes, att den afrikanska tillväxten saknar kvalitet och uppmanar till att tänka nytt.

– Vi behöver en ny ekonomisk modell. Och lösningen tycks vara en bra industriell policy, säger Carlos Lopes i artikeln.

Tyvärr har EU drivit en motsatt linje i EPA förhandlingarna. EU importerar mellan 70-80 procent av råvarorna som används i produktion av mobiler, datorer, bilar mm. För att skydda den europeiska produktionen och jobben har EU i sin råvarustrategi instruktioner att i alla handelsavtal ska EU se till att få bort allt som kan hindra råvaruexporten. Exempelvis vill EU stoppa möjligheten för andra länder att införa exportskatter på råvaror.

Det har blivit en av de mest svårlösta frågorna mellan EU och de afrikanska länderna i förhandlingarna om Ekonomiska Partnerskapsavtal. Eftersom dessa inte bara skulle vara vanliga frihandelsavtal utan också leda till minskad fattigdom så finns det anledning för EU att se över hur man driver förhandlingarna. Annars är risken stor att man låser fast länderna i råvarufällan.

Jag hoppas att det finns politisk vilja till att vara mer flexibla i förhandlingarna och se till att de avtal som blir till verkligen gynnar befolkningen i länder i Afrika.

Marja Wolpher

Temahandläggare Mat, Naturresurser och Handel

Afrikagrupperna

Vill du läsa mer? Ladda ner CONCORDS rapport CONCORD-Spotlight-report-EPA-EU-ECOWAS.pdf

Recommended Posts