Västafrika inte redo att skriva på EPA

Afrikagrupperna drog igång  namninsamlingen redan i höstas - nu är det dags att pusha för den igen inför EU-valet! Skriv på du också!

Afrikagrupperna drog igång namninsamlingen redan i höstas – nu är det dags att pusha för den igen inför EU-valet! Skriv på du också!

EU försöker nu få till EPA-avtal med alla afrikanska regioner innan toppmötet mellan EU och Afrikanska Unionen i Bryssel i April. De vill inte att EPA avtalen ska överskugga toppmötet så som det gjorde sist i Lissabon 2009.

Ett regionalt frihandelsavtal mellan västafrikanska regionen ECOWAS och EU slöts på teknisk nivå i slutet av januari i år och skulle undertecknas i slutet av februari. Men på ett möte mellan de västafrikanska handelsministrarna igår beslutades att inte skriva på någonting innan man haft konsultationer med nyckelfunktioner på nationell nivå, såsom civilsamhällesorganisationer och näringsliv.

EU har under förhandlingarna drivit en offensiv agenda med krav på en omfattande liberalisering och stop för verktyg som kan gynna lokal industri och förädling av råvaror i de afrikanska länderna. Det har lett till stark kritik. Avtalen riskerar att leda till att lokal produktion slås ut och regioner splittras. EPA förhandlingarna har påverkat relationerna mellan EU och de afrikanska länderna under lång tid och förvärrades med EU:s plötsliga beslut att ensidigt inför en deadline, 1 oktober 2014.

Civilsamhällesorganisationer, företag, bönder med flera har lyft problematiken med ett frihandelsavtal mellan så ojämlika parter. Att risken är stor att de afrikanska länderna kommer att få svårt att skydda begynnande industrialisering.
–  Vi behöver utveckla den regionala marknaden. De flesta företag som skapar jobb säljer sina varor antingen på den nationella eller regionala marknaden, men skulle inte kunna konkurrera med europeiska varor, säger Tetteh Hermoku från Africa Trade Network

Om man ska dra några slutsatser från andras erfarenhet så har ett liknande frihandelsavtal slutits mellan USA och Colombia. Effekten blev att colombianska bönder inte längre kan försörja sig då de måste konkurrerar med billig import. Import av ris från USA har ökat med 800% sen avtalet började gälla 2012 och 80 procent av det ris som säljs i Colombia är amerikanskt enligt en artikel i SVD näringsliv igår

Inför de västafrikanska handelsministrarnas möte publicerade ett nätverk av organisationer ett uttalande där man uppmanade ministrarna att tänka om. Läs hela uttalandet här.

Afrikagrupperna har startat en namninsamling för att uppmärksamma de blivande EU parlamentarikerna om vikten av schysta handels och investeringsregler. Skriv på Afrikagruppernas upprop för schysta handels och investeringsavtal här!

Recent Posts