Upper Middle Income Country

Namibia klassas som bekant av Världsbanken sedan 2008 som ett Upper Middle Income Country. I den gruppen befinner man sig i sällskap med länder som Argentina, Brasilien, Bulgarien, Litauen, Mexico, Rumänien och Serbien. Och så kanske det är, kanske hör Namibia hemma i det sällskapet. Vad som däremot är helt säkert är att denna klassificering inte säger ett skvatt om hur den namibiska befolkningens ekonomier ser ut, eller något om hur folk verkligen har det.

Den namibiska riksbanken, Bank of Namibia,  publicerade för ett tag sedan en undersökning som bland annat visade att:

–  tre av fyra namibier (76 %) har problem med att få sin ekonomi att gå ihop.
–  fyra av tio namibier någon gång, eller hela tiden, under de senaste halvåret har stått helt utan inkomst.
–  var femte (19%) inte har någon regelbunden inkomst alls.
–  över hälften (52%) av den vuxna befolkningen tjänar 1000 namibiska dollar (848 kronor) eller mindre per månad.
–  endast tre procent har en inkomst på 11 000 namibiska dollar eller mer.

Namibia är med andra ord ett fattigt land, eftersom de flesta människor som bor där är fattiga.

Eller kanske den bästa beskrivningen är att det är ett rikt land med fattiga människor. Att det i landet finns människor vars inkomster och förmögenheter ändå får namibierna att hamna i sällskap med argentinarna och serberna, visar med all önskvärd tydlighet  hur extremt ojämlikt landets inkomster är fördelade. Ett gap mellan rik och fattig som dessutom ökar.

Även för de namibier som idag kan klassas som medelklass är tillvaron långt ifrån trygg. Den officiella arbetslöshetssiffran ligger på 51 procent. Det var 2008, alla vet att det är fler nu. På sina håll kanske uppåt 70-80 procent. Skulle du förlora det arbete på vilket din och din familjs överlevad hänger ska du ha stor tur om du hittar ett nytt snabbt nog. Snabbt nog för att inte ha blivit vräkt från ditt hem, varit tvungen att sluta betala premierna på familjens sjukdomsförsäkringar eller skickat barnen till skolan med obetalda skolavgifter. Eller börjat dricka bort dina sorger på någon av alla shebeens, barer.

”There is nothing third world about Namibia”, sa en av regeringsministrarna strax efter att jag kom hit 2010. Jag kommer inte ihåg vem, men uttalandet fastnade. Och för turisten eller den tillfällige besökaren verkar det säkert stämma, för på ytan ser det ganska okej ut här. Men det är en kuliss. Bakom kulissen finns det verkliga Namibia där Världbankens etiketterande hade varit skrattretande om det inte samtidigt hade varit så sorgligt.

Recent Posts