Spisar som spar på naturresurser

Afrikagruppernas partnerorganisation Livaningo värnar om Moçambiques naturresurser samtidigt som de jobbar för att förbättra människors levnadsvillkor. Idag lagar de flesta hushållen i Moçambique mat på kolspisar. Detta skövlar inte bara skogarna utan är också ett hälsoproblem. Bränningen av kol orsakar luftföroreningar som skadar människor allvarligt, främst de som lagar mat.

1

Domingos och Olinda från Livaningo

I Moçambique dör tre kvinnor varje dag på grund av att de andas in dessa föroreningar, berättar Domingos från Livaningo.  Alla pratar om klimatförändringar och hållbar energi. I den bästa av världar skulle vi ha förnyelsebara energikällor som skulle kunna försörja hela landet och ingen skulle behöva laga mat på kol, säger Olinda från Livaningo. Men Moçambique är inte där ännu på ett bra tag. Hur ska den fattiga majoriteten av befolkningen kunna investera de enorma belopp som den rena energin kostar?

Livaningo har insett att de behöver ha en strategi nu under transformationsperioden medan de kämpar för förnyelsebar och hållbar energi. För att minska skogsskövlingen för kolproduktion samt minska luftföroreningar som kolförbränningen orsakar har Livaningo tagit fram energieffektiva kolspisar.

2

Energieffektiv spis

Dessa spisar har en inre behållare av keramik som isolerar värmen och reducerar kolförbrukningen till hälften. Spisarna kostar 300 mzn (ca 75 kr) och kan köpas på avbetalning. Detta skapar en möjlighet för Livaningo att göra återbesök hos köparna i samhällena, byarna och kvarteren och följa upp användandet av spisarna. Hela prissumman, 300 mzn går direkt till producenterna så de ska vilja producera fler spisar.  En stor säck kol kostar 1200 mzn så redan efter en säcks användning har spisinvesteringen sparat pengar för köparen. Tanken är att det ska kännas i plånbken att det blir billigare, säger Domingos. Det är en konkret förändring som motiverar. Det är svårare att övertala med hälso- och miljöargument som inte märks lika tydligt på en gång för användarna.

De som producerar spisarna är keramiker som annars tillverkar konsthantverks produkter, som vaser, krukor och fat. Spisbeställningarna ger dem en säker inkomst. Exemplet med energisnåla kolspisar har Livaningo hämtat från Tanzania. De har introducerat spisarna i flera provinser, Maputo, Gaza, Sofala samt Inhambane och de kommer fortsätta i fler provinser.

Livaningo jobbar i spisprojektet tillsammans med EnDev. Här är en film om problematiken och förbättringen genom energieffektiva spisar.

https://www.youtube.com/watch?v=REC6aM7sBVc

 

 

 

Recent Posts