Översvämningskris i Namibia


Namibias president Hifikepunye Pohamba har nu gått ut och deklarerat att ett nationellt nödläge råder i Namibia efter de rekordartade regnmängder som fallit i landet och regionen. Värst är det i de norra och nordöstra delarna av landet, där bostäder och sjukhus översvämmats, vägar och broar förstörts och tusentals människor tvingats lämna sina hem. Förutom det regn som fallit, har också de floder som rinner över gränsen från Angola på många håll svämmat över sina bräddar. Det rapporteras att omkring 250 skolor tvingats stänga och att hälften av de existerande sjukvårdinrättningarna står under vatten. Den återstående hälften går dessutom i princip bara att nå med fyrhjulsdrivna fordon.


På lite längre sikt hotar de stora regnmängderna även kommande skördar, eftersom mycket av den odlingsbara marken har stått under vatten sedan tidigt i år. Även betesmarker är översvämmade vilket också leder till problem för boskapsuppfödarna.
Regeringen har nu avsatt 30 miljoner namibiska dollar för rena nödinsatser i de hårdast drabbade områdena. Tidningen The Namibian rapporterar att det enbart kring staden Oshakati drunknat 62 människor, och att över 5 000 bor i tillfälliga läger där bristen på såväl tält som andra förnödenheter är allvarlig. Till dessa läger kommer också fler människor varje dag, just nu fler än vad lägren har kapacitet att ta emot.

Mer flodvatten från Angola väntas under de närmaste två veckorna.

Bilderna är från Oshakati och är tagna av Joseph Ashiwa.

Recommended Posts