Moçambique världens mest sårbara land

I en undersökning gjord av We Effect om vilka länder som är mest sårbara vid en naturkatastrof hamnar Moçambique på förstaplats följt av länder som Centralafrikanska republiken, Uganda, Haiti och Guinea. Sverige med många industrialiserade länder ligger bäst till om en naturkatastrof skulle slå till.

Det är nu ett obestritt faktum att naturkatastrofer är en naturlig efterföljare i klimatförändringarnas tid. Stormar, torka och översvämmningar sker i allt större omfattning världen över. Men det är inte så att fattiga länder har otur nog att geografiskt ligga på platser med större risk för katastrofer, utan det handlar om att de har sämre ekonomiska förutsättningar att förbereda sig för dem. Enligt undersökningen kan en 10:a i förebyggande insats spara 40-70 kronor när katastrofinsatserna väl måste sättas in.

I Moçambique lever upp emot 80 procent av småskaligt jordbruk och är ett av världens fattigaste länder. Även om landet på senare år minskat sitt biståndsberoende så uppgår närmare 60 procent av statsbudgeten av externa inkomster i form av bistånd. Det finns alltså lite pengar att spendera på förebyggande åtgärder så som infrastruktur, snabbinsatta sjukvårdsinsatser och andra instanser som kan handla snabbt och friktionsfritt när olyckan är framme.

Jordbävningen på Haiti, som inträffade 2010, skördade omkring 230,000 människoliv. Bara några månader senare inträffade en långt kraftigare jordbävning (cirka 500 gånger starkare) i Chile som i jämförelse ”endast” skördade 800 liv. Haitis sårbarhet går att förklara med fattigdom, korruption, provisoriskt byggda hus och skövlad mark.

Lösningen? En bättre fördelning av världens resurser leder till att länder blir mindre sårbara.

 

Recommended Posts