Marken – den viktigaste naturresursen

Guilherme SantosFör majoriteten av befolkningen i Angola är mark den största och viktigaste naturresursen. För ADRA har rätten till land varit en kärnfråga sedan organisationens uppkomst under 1990-talet. I dag fortsätter vi att jobba för att främja rättvisa spelregler och ett jämställt samspel mellan självförsörjande småbönder och den privata sektorns storbönder.

Utmaningen för framtiden ligger inte desto mindre i att hantera utländska företag och deras anknytningar till den politiska eliten. Till utländska investerares stora fördel har privatisering av land redan påbörjats. Angolas statliga institutioner är fortfarande svaga. Ur detta perspektiv är hållbarhet och rättvis fördelning avgörande för folkets framtid. Det är därför oroande att tämligen få nationella satsningar gjorts i det som är förnybart, såsom jordbruk.

Istället ser vi en fokus på investeringar i sektorerna för olja och diamanter – resurser som en dag kommer att sina. Olja och diamanter genererar enorma intäkter som enbart gynnar minoriteten. Detta medan jordbruket sysselsätter långt många fler människor trots den betydligt lägre ekonomiska avkastningen. Investeringar i formell och informell utbildning är därför av stor vikt. Kunskapsöverföring om medborgarskapets innebörd kan bidra till förändring. I Angola existerar det en hög grad av kritisk medvetenhet och en potential att vända dagens situation till folkets fördel.

Jag anser att framtiden för Angola innehåller många möjligheter. Vi befinner oss i en fas där vi har förutsättningarna att bygga en rättsstat, stöda globala rörelser för rättvis handel och utbilda en ny generation. Trots dess begränsningar så har vi ett existerande civilsamhälle med organisationer som fortsätter att observera och bevittna, efterforska och rapportera och med sin moraliska auktoritet och sitt kontinuerliga arbete – fortsätter att påverka kursen för Angolas framtid.

Guilherme Santos, styrelseordförande i ADRA

Skriv på Afrikagruppernas upprop för rättvisa handels och investeringsavtal här

Recent Posts