Land grabbing


”Land grabbing” är en term som dyker upp allt oftare. Oftast brukar det när man läser om problemet med land grabbing handla om företag eller stater som i någon legal gråzon tillskansat sig landytor någonstans, i syfte att producera någonting där för egna behov. Och att de befolkningar som levde där innan har fått flytta på sig, frivilligt eller med tvång. Inte sällan har någon eller några i politisk ställning samtidigt blivit mycket rika på kuppen.

För land är viktigt. I en tid då jordens befolkning växer allt snabbare har huggsexan om de landytor som går att köpa, hyra eller stjäla tagit rejäl fart. I augusti förra året bestämde sig till exempel Moçambique för att hyra ut sex miljoner hektar mark till brasilianska farmare på femtio år. Med option på ytterligare femtio år. Kostnad? Enligt uppgift omkring 150:- per hektar och år. En knapp miljard totalt. Det tror jag var en affär som Brasilien är mycket, mycket nöjt med.

En hektar är alltså lika med 10 000 kvadratmeter, det vill säga en yta av 100 x 100 meter. Det är en rätt stor yta. Antalet svenska hus som står på placerade en sådan tomt är förmodligen ganska få. Södermalm i Stockholm är exempel omkring 700 hektar stort. Norra och södra Djurgården tillsammans ungefär 2700 hektar.

Så när tidningen The Nambian berättar att en man som heter Tjekero Tweya olagligen har hägnat in hela 3000 hektar av allmän mark i Kavangoregionen här i Namibia, förstår man att det inte är något liten kolonilott det handlar om. Ministeriet för ”Land and Resettlement” har bekräftat det hela, och samtidigt meddelat att hälften av marken ligger inom ett naturvårdsområde och att det finns tio byar i området.

När allmän mark olagligen hägnas in av privatpersoner eller företag drabbas de befolkningar som bor i närheten, till exempel när deras boskapsdjur plötsligt inte kommer åt sina betesmarker. Och om inte boskapen kan äta kan snart inte heller bondens familj det heller.

Man kan tycka att Ministeriet för ”Land and Resettlement” just i detta fallet borde ha goda förutsättningar att hjälpa människorna i de tio byarna att få tillbaka sin allmänna mark. Den olaglige landgrabbaren Tjekero Tweya är nämligen en regeringskollega, biträdande minister för Handel och Industri.

Och enligt ett nyligt uttalande frånTheo Diergaardt, ministern för ”Land and Resettlement”, ska alla som hägnar in allmän mark bestraffas i enlighet med namibisk lag. Att hägna in allmän mark kan i Namibia medföra böter på max fyra tusen namibiska dollar (ca 3 600:-) och/eller fängelse i max ett år.

Minister mot minister alltså.
Fortsättning följer.

Recommended Posts