Intressanta perspektiv på Boko Haram och Nigeria

10259825_10154064129150696_7675441349155555681_nAv de 300 kidnappade flickorna i Nigeria hålls 276 fortfarande i fångenskap. För att flickorna ska sättas på fri fot kräver kidnapparna att ”deras bröder ska frias från fängelse”. Gruppen som står bakom kallar sig Boko Haram och uppfyller rollen som extremistisk militanta muslimer alltför väl. Media målar upp bilden av jihad -brott begågna av muslimer gentemot kristna i det etniskt mångfaldiga Nigeria. Men den beskrivningen är nog alltför platt och jag skulle därför vilja presentera två artiklar för den intresserade läsaren.

I artikeln To understand Boko Haram, the West must look more closely at itself rather at Nigeria får vi en kort inblick i hur rörelsen uppstått. Hur Nigeria, som resten av länderna på den Afrikanska kontinenten, delats upp under kolonialtiden tvärs emot existerande gränser mellan kungariken och stammar. Hur kolonialmakten sen favoriserat delar av befolkningen och som lämnat andra underutvecklade. I norra Nigeria, där Boko Haram är verksamma lever uppemot 80 procent i fattigdom -i landet som nu är den rikaste på kontinenten. Boko Harams föregångare var en icke-våldsförespråkande rörelse som startades som en protest mot korruption.

En annan intressant artikel är #HistoryClass with Cheta -The balkanization of Nigeria. Artikeln beskriver Balkans etniska mångfald och historia och drar vissa likheter till dagens Nigeria. Författaren uppmärksammar även olikheter, som Nigerias avsaknad av en ledare som kan förena över etniska gränser och bringa rättvis ekonomisk utveckling till de olika delarna (något Josip Tito lyckades med i Jugoslavien från 50-talet fram till sin död 1980). Lärdomen författaren pekar ut är att förenande politik tillsammans med en aktiv fördelningspolitik enkelt kan skapa ett fredligt samhälle. Medan trenden av att göra delarna, eller respektive befolkningsgrupp, självständiga resulterar i elitstater och stater som fortsatt dröjs kvar i fattigdom.

Recommended Posts