I år finns inga normala regler

– OmIMG_8970 du åker till sjukhuset kommer du att hitta fullt med undernärda barn säger Mikka Penoshali.
Hon berättar att undernäring har ökat med över 70 procent sedan början på året beroende på den svåra torkan. Nationellt är det  flera dödsfall rapporterade pga undernäring, men hur många av dödsfallen som är direkt kopplade till torkan är svårt att avgöra.

Mikka arbetar som sjuksköterska för NAPPA, Afrikagruppernas samarbetespartner i Uutapi i den hårt drabbade norra delen av landet.

Trots Namibias rikedom, lider massor av människor av de stora  inkomstskillnaderna. En tredjedel av befolkningen lever på mindre än 1 dollar om dagen.

Namibia är klassificerat som ett övre medelinkomstland av Världsbanken, men undernäring är fortfarande ett kroniskt problem i många fattiga hushåll. 29% av barnen som drabbats av hämmad tillväxt. Undernäring är den näst vanligaste dödsorsaken registreras för barn under fem, även när det inte är torka. Men i år är inte ett vanligt år utan mycket värre, uppskattningsvis riskerar 109.000 barn under fem akut undernäring.

– Barn kan  ofta endast diagnostiseras när undernäringen har blivit svår, berättar Mikka. Problemet är just uppföljning efter att de lämnat sjukhuset, säger hon. Även om vi ger Plumpy’nut, en jordnöt-baserade pasta som används för att behandla undernäring, så kommer det att delas med flera syskon.

Mikka  har noteras att en stor del av de undernärda barnen kommer från illegala bosättningarna i utkanten av städerna.  Där finns det inte något utrymme för att odla grödor och dålig sanitet. Många drabbas av diarré och andra sjukdomar som förvärrar problemet.

– Men i år finns inga normala regler, säger Mikka. Ännu är det bara början. Jag tror fler männsikor kommer att dö, nästa skörd kommer tidigast i mars.

Två av Afrikagruppernas samarbetspartners gick samman och vädjade om extra stöd från Sida i Augusti till människor som är drabbade av torkan i Namibia och Angola. Sida har ännu inte svarat…

Recommended Posts