Handelsminister upprepar löften om fattigdomsbekämpning

Bostadskvarter mellan Benguela och Lobito. Foto: Erik Brattström

I ett utlåtande i fredags (22/2) förklarade Sra. Rosa Pacavia, handelsminister och koordinator för Angolas program för fattigdomsbekämping, att utrotande av fattigdom är en av de största utmaningarna den angolanska regeringen står inför, om den vill bygga ett samhälle baserat på social rättvisa.

Enligt den statsägda tidningen Jornal de Angola bekräftade även handelsministern att en av regeringens respons för att minska fattigdomen i landet är att initiera ett kommunalt program för fattigdomsbekämpning. I linje med FN:s millenniummål strävar programmet  efter att minska den extrema fattigdomen i landet med 50 procent fram till 2015.

Genom en decentraliseringsstrategi implementeras satsningen på fattigdomsbekämpning i Angola på kommunal nivå av lokala myndigheter. Inom ramen för programmet prioriteras kommunala tjänster inom hälsa, vatten, energi, och utbildning. Handelsministern menade även att främjande av jordbruk och handel, byggandet av hus och vägrehabilitering måste ses i kombination med fattigdomsbekämpningen.

Enligt Världsbanken lever ungefär 37 procent av den angolanska befolkningen under existensminimum. På landsbygden stiger siffran till nästan 60 procent. Den officiella arbetslösheten ligger runt 26 procent enligt den Afrikanska Utvecklingsbanken. Enligt Freedom House ligger dock den inofficiella siffran på 50 procent. På FN:s Human Development Index (2011) hamnar Angola på 148 plats av 187. Angola har med andra ord ett omfattande arbete framför sig.

Genom flerårigt samarbete med den lokala organisationen ADRA ger Afrikagrupperna sitt stöd till fattigdomsbekämpning i Angola. ADRA som är en av de större organisationerna i Angola jobbar för hållbar landsbyggdsutveckling och för både påverkans- och samarbete med nationella och lokala myndigheter.

I år kommer ADRA bland annat ställa en interpellation till regeringen varför så få investeringar gjort inom livsmedelssäkerhet. ADRA avser även att under året skapa ett nätverk för civilsamhällesorganisationer med avsikten att etablera ett starkare samarbete inom civilsamhället och med myndigheter.

Afrikagrupperna följer utvecklingen på plats i Benguela, Angola.

 

Recent Posts