EU:s relation till Afrika

Idag och imorgon möts afrikanska och europeiska ledare i ett toppmöte under temat ”Investing in people, prosperity and peace” i Bryssel. Parallellt med toppmötet arrangerar civilsamhälles organisationer aktiviteter där vi lyfter de frågor som vi anser bör diskuteras på EU-AU toppmötet.

EU:s handels och investeringspolitik påverkar afrikanska länders möjligheter att gynna en rättvis och hållbar utveckling. Idag arrangerade Afrikagrupperna, Africa Trade Network, 11.11.11. mfl ett parallellt möte i Bryssel mellan afrikanska och europeiska organisationer som jobbar med handelsavtalen (EPA), jordbruk, landgrabbing, råvaror och skatteflykt.

EU och afrikanska länder förhandlar om Ekonomiska Partnerskapsavtal (EPA) som kommer innebära en kraftig liberalisering av importen från EU. Afrikanska civilsamhällesorgansationer, näringsliv och parlamentariker har varnat för att EPA-avtalen kommer leda till att lokal produktion slås ut och att beroendet av råvaruexport befästs. Men EU har valt att inte lyssna på kritikerna utan har istället satt en deadline för förhandlingarna till 1 oktober i år, annars förlorar ett antal afrikanska länder sin tullfria tillgången till EU:s marknad.

EPA demo SylvesterPressen är stor på afrikanska länder att skriva på. Men en kartläggning gjord av South Center visar att om Ghana inte skulle skriva på EPA-avtalet skulle de förlora drygt 50 miljoner US dollar i förhöjda tullar till EU, för exportprodukter. Om de skriver på förlorar de istället drygt 350 miljoner US dollar per år, när tullar på import från EU tas bort, berättade Sylvester Bagooro från Third World Network Africa från Ghana. Ett alternativ till att skriva på EPA-avtalet är att skapa en solidaritetsfond i regionen för de länder och företag som skulle förlora på EPA, och under tiden diversifiera marknaderna för dessa produkter.

Sylvester Bagooro ifrågasatte bilden av det nya Afrika som reser sig. Vad är det för tillväxt vi ser i Afrika idag? Är det en bra väg framåt? Tillväxten sker samtidigt som vi ser hur stora delar av befolkningen i afrikanska länder, särskilt unga, går arbetslösa.  Faktum är att Afrika inte vinner  på sina egna naturresurser. I afrikanska länder betalar investerarna lite skatt och de råvaror som utvinns exporteras. Sen importeras färdiga produkter.

2009 antog afrikanska ledare the African Mining Vision som vill se att gruvsektorn blir en drivande del för att utveckla ekonomierna. De identifierar att afrikanska länderna behöver politiskt handlingsutrymme och verktyg för att förädla råvaror. Exportskatter på råvaror är ett sådant verktyg som kan användas för att gynna förädling av råvaror i landet. EPA avtalen går helt på tvären med African Mining Vision. Med EPA avtalen så vill  EU stoppa möjligheten för afrikanska länder att använda exportskatter.

Skriv på afrikagruppernas upprop för rättvisa handels och investeringsregler

Läs den alternativa vision för handel och investeringspolitik som Alternative Trade Mandate tagit fram. Över 40 EU-parlamentariker har redan sagt att de stödjer vårt alternativ.

 

Recent Posts