Ett land i förändring

Angola är ett land i förändring. När jag anlände, på väg mot det som kom att bli mitt fältarbete, gav den nyrenoverade flygplatsen, med plancher på bland annat Angolas nybyggda fotbollarenor, en fingervisning om vad som är på gång i landet. Arenorna byggdes för Afrikanska Cupen som hade hållits någon månad innan min ankomst. Fotbollsturneringen som var menad att symbolisera ett nytt, växande och fredfullt Angola fick sin glans nedsvärtad av attacken mot Togos fotbollslag i enklaven Cabinda, utförd av separatister som länge huserat i regionen och som mobilserar i protest mot regeringens deciennelånga illdåd mot befolkningen i oljeutvinningens skugga. Men trots dådet och den stora internationella uppmärksamheten skakade Angola av sig den negativa publiciteten relativt snabbt. Mycket uppmärksamhet riktas för närvarande mot Angola och många politiska bedömare, investerare och journalister förundras av landets snabba tillväxttakt.

Luanda är en virtuell byggarbetsplats, fylld med kranar i färd med att bygga allt från kontorsbyggnader, lägenhetskomplex, skolor och sjukhus till vägar, hotell och casinon. Till och med en ”ny stad” håller på att växa upp i utkanterna av huvudstaden. Reklampelarna runt om i Luanda berättar något om vad som händer. ”Vi växer med Angola” och ”Mot framtiden” är några av många slogans som kombineras med bilder på byggarbetsplatser som ger en illustration av en ljus framtid. Regeringens tillkännagivanden har en liknande resonans. GRN, Gabinete de Reconstrução Nacional, myndigheten som delvis ansvarar för den nationella återuppbyggnadsprocessen som lanserades efter Angolas 27 åriga inbördeskrig, belyser att man förser Angola med ”Utveckling, Kvalitet och Snabbhet” i dess pågående ansträngningar att återuppbygga landet. Det är uppenbart att Angola är ett land i förändring – från krig till fred, men även så från fattigdom till välstånd?

Kina har ett betydande ekonomiskt engagemang i Angola och spelar en central roll i förändringsprocessen. Genom mångmiljardlån som säkras och betalas tillbaka med oljeleveranser har Kina gjort det möjligt för Angola att genomföra den nationella återuppbyggnaden i större och snabbare omfattning. Mycket satsas på infrastruktur, vilket inte endast omfattar transportinfrastruktur utan berör även eltillförsel, telekommunikation, vattenförsörjning och nödvändig fysisk infrastruktur för hälso- och utbildningssektorn, såsom sjukhus, häslsokliniker och skolor. Min lilla fältstudie och tillika examensarbete tittade närmare på det som just kort nämnts, nämligen Kinas utvecklingsstöd till Angola. Mer om detta och min underbara vistelse hos Afrikagrupperna i Angola framöver.

/John Åberg

Recommended Posts