Sofia säljer energieffektiva spisar

Afrikagruppernas partnerorganisation Livaningo driver ett projekt som utvecklar energieffektiva kolspisar. Spisarna håller värmen längre, förbrukar hälften så mycket kol och ryker mindre än de konventionella kolspisarna. De energieffektiva spisarna gör det till och med möjligt att laga mat inomhus utan att riskera kolmonoxidförgiftning!

Läs mer om denna smarta uppfinning här! De energieffektiva spisarna är win-win för alla inblandade. Läs mer om tillverkarna här! 

33

Sofia säljer de engergieffektiva spisarna i Chamanculo

Sofia jobbar som områdessekreterare i Chamanculo, en stadsdel i Maputo. I augusti 2014 började hon sälja spisarna från områdeskontoret.

”Jag köpte en spis själv för att kunna berätta för kunderna om hur den fungerar och den sparar verkligen kol”, berättar Sofia.

Hon gick även på Livaningos utbildning om syfte och användning. De första månaderna gick försäljningen jättebra men nu har det stannat av lite. Några av spisarnas keramikfat har spruckit.  Med hjälp av tillverkningsnumret kan hon se var de kommer ifrån och byta ut dem om det är produktionsfel.

29Även om spisarna inte är dyra så är det möjligt att köpa dem på avbetalning. Det ger en möjlighet för Livaningo tillsammans med försäljarna att göra återbesök och se hur användandet fungerar. Vid dessa återbesök kan de med användarna diskutera vidare syftet med spisprojektet. Att förbättra miljön, ekonomin och hälsan för användarna. Livaningo kommer i kontakt med fler i kvarteret och kan få fler att övergå till att laga mat på de energieffektiva spisarna. De kan även se om något i designen måste utvecklas eller om något inte fungerar som det ska. Ibland häller folk vatten på kolet för att det ska svalna fortare. Med den hastiga temperaturförändringen kan keramikfatet spricka. Sofia informerar om hur användarna kan undvika detta.

Spisarna är en uppfinning som gör gott i alla led. I nästa inlägg kommer vi att berätta om hur användarna upplever de energieffektiva spisarna.

Hjälp oss att sprida smarta enkla lösningar som förändrar liv!

Du kan skänka en gåva eller handla något i vår gåvoshop och på så sätt stödjer du vårt arbete! 

Recent Posts