Earth Hour – för vem släcker vi ljuset?

FotogenlampaNu på lördag den 31 mars mellan kl 20.30 och 21.30 släcker vi ljuset för en ljusare framtid.

Det är fjärde gången Sverige är med i den av WWF anordnade kampanjen. Förra året slog kampanjen globalt rekord; 135 länder och 5 000 städer deltog och varannan svensk släckte ljuset.

Men så klart, det är inte genom att släcka ljuset en timme varje år som vi löser klimatproblemen. Vi får se det som en symbolisk handling, ett sätt att uttrycka våra värderingar för en rättvis värld. En kraftfull signal skickas till världens ledare om att ta klimatfrågan på allvar. Och eftersom repetition är kunskapens moder måste signalen sändas igen och igen och igen tills vi får de avtal och lösningar som världen behöver på lokal och global nivå.

Hur påverkar det våra samarbetspartner i södra Afrika? Förra året var jag i Angola på Earth Hour, ett land som det just nu pratas mycket om på svenska nyheter. Angola har en blomstrande oljeekonomi, hög tillväxt och Europa står och knackar på dörren för lån och investeringar. Men trots oljepengarna är det bara en bråkdel av befolkningen som har rinnande vatten och el i sina bostäder. Då kändes det  helt  fel att prata om att släcka ljuset i byarna.

Politiker, idrottare, grupper och enskilda personer har utmanat varandra för ett ekologiskt och hållbart leverne, som tex att ställa bilen hemma och ta bussen eller cykeln till jobbet eller att minska på köttkonsumtionen. När du nu släcker ljuset på Earth Hour Passa då på att utmana någon i din närhet till en miljöhandling som varar längre än en timma! Innan du loggar ut från Facebook och Skype, stänger av datorn, släcker ljuset, antar grannens utmaning och går ut i våren kan du logga in på följande sidor
www.globalrattvisa.nu Här hittar du en budkavle och namnlista inför FN:s miljötoppmöte i Rio de Janeiro i juni i år, 20 år efter miljökonferensen då Agenda 21 FN:s globala handlingsprogram för hållbar utveckling antogs. Skriv på för hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och miljörättvisa!

http://www.radikaliseraklimatpolitiken.nu  Nätverket Radikalisera klimatpolitiken talar till oss i den så kallade rika världen, att vi är beredda att acceptera politiska beslut som kan leda till lägre privat konsumtionsnivå och till en förändrad livsstil, till exempel när det gäller transporter och matvanor. Detta under förutsättning att resultatet av förändringarna kommer de människor tillgodo som riskerar att drabbas hårdast av den globala uppvärmningen – de som redan lever i fattigdom i vår nuvarande värld samt kommande generationer.

Båda kampanjerna uppmanar våra politiker i Sverige och i Europa att agera för minskade utsläpp, klimat och miljörättvisa och internationell solidaritet!
Läs mer om Earth Hour här.

Lotta Comé, temahandläggare för försörjning

Recent Posts