BIG


Det var förmodligen alldeles för provokativt. Ur fas med den gällande ordningen. Omoraliskt, rentav. Att utan några krav varje månad dela ut 100 namibiska dollar till varje invånare. För om det inte var upprördhet riktad mot själva principen så är det svårt att förstå anledningen till att regeringen inte ville lansera idén över hela landet, för positiva resultat var det ingen brist på.

Så här var det. En samling namibiska organisationer gick för några år sedan samman i något som de kallade Basic Income Grant Coalition (BIG) för att i ett projekt bevisa sin teori, att fattiga befolkningars välbefinnande tydligt skulle öka om varje individ i befolkningen garanterades en mindre summa varje månad. Och det är en mindre summa. Etthundra namibiska dollar är idag värda åttiosju kronor.

Man valde att prova ett pilotprojekt i Otjivero och Omitara, två byar en bit öster om Windhoek, nära varandra och båda hårt drabbade av arbetslöshet, hunger och fattigdom. I Otjivero-Omitara bodde man inte för att man ville, utan för att man inte hade någon annanstans att ta vägen. Tillsammans hade byarna ett tusental invånare och när projektet startade 2008 lät de positiva resultaten inte vänta på sig.

I slutet av 2007 låg 76 procent av invånarna i Otjivero-Omitara under den fattigdomsgräns där man har svårt att få den dagliga mängd mat man behöver för att överleva. Efter ett år med BIG hade andelen halverats, till 37 procent. Eftersom projektet fick till följd att folk från andra områden började flytta till Otjivero-Omitara (även om de inte fick de 100 dollar per månad som de som bodde där tidigare fick) sjönk snittet från 100 dollar till 67 dollar per invånare totalt. Bland dem som inte fått nyinflyttade att ta hand om hade andelen under fattigdomsgränsen efter ett år sjunkit till 16 procent.

Andelen undernärda barn sjönk från 43 procent innan BIG, till 17 procent efter bara ett halvår, och till 10 procent efter ett år. Innan BIG gick inte 40 procent av barnen regelbundet i skolan. Efter sex månader var den siffran nere i 5 procent och efter ett år var den noll. Nästan alla hade då dessutom sin egen skoluniform.

Kriminaliteten föll med 42 procent på ett år. Familjernas sparande ökade, skuldsättningen minskade, antalet småfirmor ökade, till exempel inom sömnad, bageri och tillverkning av hustegel. Andelen människor som lever med hiv som fick tillgång till läkemedel ökade, liksom besöken på hälsokliniken.

Och så vidare. Den som vill kan läsa mer detaljerat om utfallet här. BIG-koalitionen kunde bara på ett år dra slutsatsen att ett nationellt infört BIG skulle få mycket stor påverkan på fattigdomen i Namibia, att det inte alls skulle leda till lathet och beroende som kritiker menat, och att det överlag skulle medföra en lång rad positiva effekter för det namibiska samhället. Dessutom skulle en sådan nationell policy rejält bidra till uppfyllandet av Milleniemålen, vilka har skrivits under av Namibia.

Tyvärr var den namibiska regeringen inte intresserad. Premiärminister Angula avfärdade BIG 2009, bland annat med kommentaren: ”It is not a normal way of assisting people by giving them free things.” Ävenså menade han att ge 100 dollar till alla medborgare, alltså även till honom själv, är att förlöjliga de fattiga. Ett motargument är att det helt enkelt blir mycket mer lättadminstrerat om alla får det, utan undantag.

BIG-projektet löpte under 2008 och 2009, och sedan dess har medborgarna i Otjivero-Omitara fått ett slags utfasningsstöd av BIG för att mildra återgången till fattigdomen. För ett år sedan hade hundralappen sjunkit till åttio dollar och idag meddelar BIG att de har svårt att hitta finansiärer och att pengarna håller på att ta slut.

Det var en mycket tråkig nyhet. För som en av byborna i Otjivero-Omitara berättar i dagens Namibian: ”100 dollars may mean nothing to those who have money, but to us it means a lot; it has changed our lives.”

Recommended Posts