Att ha och inte ha

Ibland är det svårt att veta vad man ska tro. För ett tag sedan meddelade den namibiska riksbanken, Bank of Namibia, att det sedan självständigheten 1990 inte skett någon minskning av fattigdomen i landet.

Det var ett mycket deprimerande besked. Med tanke på att större delen av landet före 1990 förtrycktes av en apartheidregim som i allt väsentligt struntade i majoritetens behov och välmående, faktiskt även lätt chockerande. Och strax efteråt hakade Namibias Planning Commission på genom att meddela att gapet mellan de som har och de som inte har, till och med ökat i landet sedan 1993.

Om detta stämmer – mina försök att läsa rapporterna har hittills inte lyckats, och jag har mina uppgifter från media – så har den demokratiskt valda SWAPO-regeringen under de snart tjugotvå år som den suttit vid makten uppenbarligen totalt misslyckats med att lyfta stora delar av befolkningen ur fattigdomen, och det är svårt att se resultatet som något annat än ett komplett underkännande av den förda politiken. Något som givetvis i så fall även spiller över på de många internationella givare som under många år engagerat sig med såväl tekniskt som finansiellt stöd för att få till stånd ett drägligare Namibia.

Att mäta en befolknings fattigdom och resultatet av fattigdomsbekämpning är ingen enkel uppgift, har jag förstått. Och möjligtvis är det ännu svårare att på rätt sätt tolka de resultat som presenteras. Men ändå. Även om definitionen av vad det innebär att vara fattig förändrats rejält sedan 1990, så måste dessa besked betyda att det välstånd som skapats på tjugotvå år, till en ännu högre grad än innan självständigheten koncentrerats hos ett fåtal.

Sedan några år klassas Namibia av Världsbanken som ett ”Upper Middle Income Country”. Det är ett trubbigt mått som egentligen säger väldigt lite om hur folk i landet har det. Att klyftan mellan rika och fattiga länge varit bråddjup, till och med störst i världen, visste vi. Nu verkar det alltså som den till och med ökar.

Ibland är det svårt att veta vad man ska tro.

Recommended Posts