Tidigare EPA-deadline hotar afrikanska länders utveckling

epa_vykort_2010-1Vi har tidigare skrivit om att EU parlamentet glädjande nog beslutat att skjuta fram den deadline som EU kommissionen föreslagit i EPA förhandlingarna. Inför förra veckans möte mellan EU kommissionen, EU-parlamentet och Ministerrådet har tyvärr den konservativa gruppen i parlamentet ändrat inställning och istället, genom svenska moderata EU-parlamentarikern Christoffer Fjellner, meddelat irländska ordförandeskapet att man vill ha en så snabb deadline som möjligt. Detta undergrävde parlamentets gemensamma förhandlingsposition och det beslut som kom ut ur mötet var en deadline den 1 oktober 2014.

De ekonomiska partnerskapsavtalen (EPA) är frihandelsavtal som EU förhandlar fram med länder från Afrika, Västindien och i Stillahavsområdet (AVS-länderna). Avtalen var tänkta som utvecklingsvänliga avtal, med syfte att gynna den regionala integrationen i Afrika. I förhandlingarna har EU istället satt sina egna ekonomiska intressen framför de afrikanska ländernas utveckling. Så som avtalen ser ut nu riskerar de att få negativa effekter för utvecklingen i de afrikanska länderna och splittra regioner. EU-kommissionen har därför blivit hårt kritiserade av såväl utvecklingsländerna som Europaparlamentets utskott för utveckling.

Hösten 2011 föreslog kommissionen en deadline i förhandlingarna, 1 januari 2014, som innebär att de länder som inte påbörjat ratificering av EPA får höjda tullar för produkter de exporterar till EU. I praktiken innebär det att produktion skulle slås ut i flera av dessa länder. EU parlamentet har å sin sida, på inrådan av handelsutskottet, föreslagit deadline den 1 januari 2016. Utvecklingsutskottet i parlamentet hade förordat att man inte skulle ha någon deadline alls utan låta förhandlingarna styras av innehållet.

I förra veckan genomfördes en så kallad trialog. Ett möte då de tre parterna; kommissionen, parlamentet och ministerrådet skulle komma överens om ett gemensamt ställningstagande. Inför trialogen har alltså den konservativa gruppen i parlamentet ändrat inställning och meddelat att man inte längre står bakom beslutet om deadline 2016 utan vill ha en så snabb deadline som möjligt.

Det finns många anledningar till att skjuta fram deadline så långt som möjligt. Det bästa hade varit om ingen deadline satts upp av EU utan att man istället tillsammans med den andra parten i förhandlingarna kommit överens om en gemensam målbild.  Med en deadline satt av EU sätts en press på länder att ingå i avtal som inte är färdigförhandlade och som riskerar att få mycket negativa konsekvenser för utvecklingen i dessa länder och låsa in dem som råvaruexportörer.

Eftersom det verkar orealistiskt att få EU att helt slopa en deadline hoppas vi att resten av parlamentet ivarjefall står på sig och skjuter fram deadline så långt det går genom att stå fast vid sin tidigare position om en deadline 2016 inför diskussionen i handelsutskottet nästa vecka och omröstningen i parlamentet i April.

Läs brevet från 88 organisationer från EU, Afrika, Karibien och Stilla havet inför parlamentets omröstning om EPA deadlinen (engelska)

Recommended Posts