Oetiskt röstförfarande!

Demokrati är grunden för det svenska föreningslivet. Det är därför man har årsmöten av det här slaget. Man kan till och med gå så långt till att säga att demokratin i det svenska föreningslivet är förutsättningen för hela den svenska demokratin. Eftersom Afrikagrupperna är en internationell organisation så har vår demokratiska process också konsekvenser för länderna i Södra Afrika. På så vis kan man säga att de beslut vi fattar på det här årsmötet underbygger inte bara den svenska demokratin men också demokratirörelsen globalt.

Men! Under mötet har ett odemokratiskt röstförfarande fått fäste! Till lördagskvällens aktiviteter hör en aktion av de bästa bilderna från fotoutställningen Angola. De tre bästa bilderna kommer att delta i aktionen. Men i korandet av den bästa bilden har röstköp förekommit! Individuella, icke utpekade medlemmar, har köpt så många som 10 röster! Enligt valobservatörerna kostar en röst i genomsnitt 1kr. Detta är ett oacceptabelt handlande och är organiserat av ISA (Insamlingen till Södra Afrika).

Reaktionen har varit avvaktande från den sittande styrelsen även om Generalsekreteraren Gabi Björsson har uttryckt hård kritik mot röstköpandet. Men svaret på vem som bär skulden är entydigt. Alla skyller på praktikanten.

Mattias Poulsen, Praktikant Afrikagrupperna

Recent Posts