Mikrolån lyfter landsbygden

gatubelysning via solceller i Quela

– En relation är när någon talar och den andra svarar, säger André Manuel. När vi började vårt samarbete med ADRA Malanje var vi så svaga på grund av kriget att det enda vi kunde göra var att ta emot. Idag bygger stödet snarare på en ömsesidig dialog om hur vi tillsammans vill förändra samhället. Tack vare mikrokrediter har föreningar möjlighet att utöka sin verksamhet och själva påverka sin utveckling. André Manuel är medlem i jordbruksföreningen Tala Hady som verkar i kommunen Quela, i provinsen Malanje.

Afrikagruppernas uppdrag är att stötta civilsamhället i de länder vi verkar i. Detta gör vi genom att samarbeta med enskilda organisationer såsom ADRA Malanje, som i sin tur bland annat stöttar lokala jordbruksföreningar och kooperativ. För Tala Hady handlade samarbetet med ADRA Malanje till en början om katastrofhjälp för att bygga upp landet efter inbördeskriget.

– Staten hade helt enkelt inte hunnit organisera sig, därför var det ADRA Malanje som med stöd från Afrikagrupperna byggde skolor, sjukhus och bostäder, berättar André Manuel. Efterhand blev jordbruksinsatser och utveckling av infrastrukturen allt viktigare. Idag finns tillgång till mat Mikrolån lyfter landsbygden såväl som skola och utbildning och André Manuel säger att man nu har kraft och kunskap att själva styra sin utveckling. Och hur väl utvecklingen har gått mäts i plåttak och getter, fortsätter han.

Dona Maria berättar om hur mikrokrediterna förändrat tillvaron i Quela

De senaste åren har mikrokrediter fått en allt större betydelse för utvecklingen på landsbygden. Med hjälp av det finansiella stödet från Afrikagrupperna tillhandahåller ADRA Malanje en kredit som små jordbruksföreningar kan ansöka om. Räntan är fem procent eller lägre och pengarna går i omlopp för att sedan återanvändas till nya mikrokrediter efter det att tidigare lån återbetalats. Vanligtvis består en förening av omkring 25 familjer som tar ett lån tillsammans. Fyra personer måste skiva under lånet vilket gör att det inte är enbart en person som sedan kan hamna i eventuell skuld om lånet inte betalas tillbaka. När föreningen tagit emot lånet följer de en plan som de upprättat tillsammans med ADRA Malanje där eventuella inköp görs och sedan kan byggnationer eller dylikt sätta igång.

Föreningen får två år på sig att betala tillbaka lånet. ADRA Malanje följer föreningen i denna process som är en del av den redan upprättade planen. En förening kan betala tillbaka lånet när produktionen ökat eller när de getter man köpt in för pengarna har fått killingar och därmed kan säljas eller bytas till andra varor som generar högre inkomst.

– I Quela har mikrokrediter bland annat använts för att köpa in maskiner för att kunna utöka produktionen av kassava och andra grönsaker, berättar André Manuel. Tala Hady har även köpt in getter som distribuerats till föreningens medlemmar och en del av överskottet från mikrokrediterna har i sin tur genererat i inköp av plåttak och plastmöbler.

Trots att flera banker nu tillhandahåller mikrokrediter är ett av problemen att få personer kan ansöka om dem på grund av att de inte har idhandlingar och därför inte kan skaffa ett bankkonto. ADRA Malanje stöttar därför föreningarna med frågor såsom legalisering av verksamheten och upprättandet av id-handlingar.

Egentillverkade leksaker

När jag senare träffar den lokale vice administratören, António Correia Fonte Boa, bekräftar han den bild André gett av utvecklingen i byn och vikten av ADRA:s långsiktiga närvaro. Han säger att bland det viktigaste som hänt de senaste åren är samarbetet som tack vare ADRA vuxit fram mellan myndigheterna och de olika jordbruksföreningarna. De tar nu gemensamma beslut om kommunens utveckling som en del av den decentraliseringsplan som bland annat innebär ökad makt till just lokala instanser.

– Freden är den största förändringen som ägt rum i Angola, men nu behöver vi bättre infrastruktur: asfalterade vägar, skolor och utbildning. Vi behöver fler ingenjörer, människor med utbildning och folk behöver förstå att utveckling tar tid. De förmögenheter som cirkulerar i Luanda har ännu inte nått oss här på landsbygden.

När jag lämnar Quela måste jag köra sakta, det är så många getter på vägen.

/Erika

Texten är tagen från Afrikagruppernas årsredovisning 2010

Recommended Posts