It’s not the Chinese, stupid!

Rubriken ovan hör till en opinionsbildande artikel i dagens The Namibian, skriven av Henning Melber. Skribenten har en lång historia som inflytelserik medlem av den f d befrielserörelsen, numera regeringspartiet, SWAPO, och är idag executive director på Dag Hammarskjöld Foundation i Uppsala.

Och som rubriken lite fint antyder diskuterar Melber var ansvaret ligger för att ett land, i det här fallet Namibia, agerar med sina medborgares bästa för ögonen. Att utländska intressen är just det – utländska intressen – och att ansvaret för att hantera dessa på bästa sätt ligger hos de namibiska politiker och andra makthavare som är valda för just det, eller på annat sätt har möjligheten. Att bara skylla på kineser, eller andra, duger inte. Inte i Namibia, inte någonstans.

Läsvärd artikel, tycker jag.

Recent Posts