Fyra miljoner riskerar sin jord

konferens

Sedan 2009 har ett trepartssamarbete mellan Japan, Brasilien och Moçambique gradvis utvecklats inom jordbrukssektorn. Planen är att över de kommande 20 åren genomföra megaprojektet ProSAVANA i Nacalakorridoren i norra Moçambique. Afrikagruppernas samarbetspartner UNAC – den nationella småbonderörelsen i Moçambique – vänder sig starkt emot projektet som riskerar att göra fyra miljoner bönder hemlösa.

Myndigheterna menar att projektet kommer att skapa arbeten, stärka den inhemska marknaden och främja miljömässig hållbarhet och jämställdhet. UNAC och oberoende experter argumenterar att vinsterna kommer att exporteras och lämna ett spår av fattigdom efter sig. De berörda bönderna menar att de kommer att vräkas från sitt land och på så sätt förlora sitt leverne och sin identitet.

– Det här är en maskin som kör över alla småbönder och det kan vi inte tillåta, säger Dr. Isabela Noguiera från Université de Genève. Hon talar om ProSAVANA på UNACs konferens om landrättigheter i Maputo.  Hennes budskap är tydligt – jordbruksdepartementet driver en sluten planeringsprocess för ett projekt som inte tar hänsyn till sociala aspekter i Nacalakorridoren.

– ProSAVANAs planer är inte i linje med Moçambiques egna jordbrukslagar, projektet tar inte hänsyn till ekologiskt jordbruk och det kommer att förstöra småböndernas rotationsbaserade odlingssystem, säger Isabela till publiken på drygt 200 moçambikiska bönder. Hon avslutar:
– Det kommer att bli svårt att ställa internationella företag till svars eftersom projektet backas av regeringen.

Hennes ord går stick i stäv med dr Matolas budskap från jordbruksdepartementet, som minuter tidigare gav regeringens syn på projektet.
– ProSAVANA har inslag av utveckling inom utbildnings- och hälsosektorn såväl som inom jordbruket. Det kommer att innebära en diversifiering av jordbruket och bekämpa fattigdom, förklarar han och fortsätter
– ProSAVANA är inte utformat för att stjäla land. Som regering är vår roll att övervaka, skydda befolkningen och främja dialog.

Trots att åsikterna går starkt isär pekar fakta i en oroväckande riktning för småbönderna. Genom investeringar från brasilianska och japanska kommersiella jordbruk kommer uppskattningsvis tio miljoner hektar odlas i provinserna Niassa, Nampula och Zambzia – områden som redan bebos och brukas av småbönder. Projektet är baserat på ett liknande initiativ från 1970-talet där Brasilien tillsammans med Japan genomförde en insats för att skapa storskalig monokultur av majs, soja och sockerrör i Cerrado, Brasilien.

Initiativet som gick under namnet ProdeCer resulterade i en katastrof för de samhällen som nästintill förintades i det berörda området. ProSAVANA som har en budget drygt tre gånger ProdeCers kommer att direkt påverka 800 000 familjer, vilket motsvarar 60 gånger fler familjer än de som drabbades av ProdeCer i Brasilien.
– ProdeCer skickade människor rakt in i fattigdom, in i Brasiliens slumområden – favelorna, berättar brasilianaren Augusto Juntal från Landless Peoples Movement.  Går de moçambikiska bönderna samma öde som sina brasilianska vänner till möte?

ProdeCer karakteriserades av en sluten process. Detsamma gäller för ProSAVANA. Få konsultationer med representanter från de berörda ca fyra miljoner bönder har hittills gjorts.
– Brasilien kommer att exportera en modell som har misslyckats där”, säger Vincente Adriano UNACs påverkansansvarig. Han fortsätter
– Och landlöshet och sociala oroligheter kommer att följa.

Erik Brattström, programhandläggare och informatör i Angola

Tidigare i år läckte ett utkast av ProSAVANAs projektplan. Utkastet hittas bland annat på www.grain.org.

Recommended Posts