Afrikagrupperna har Årsmöte – du och jag kan förändra världen

Helgen 28/29 maj 2011 har Afrikagrupperna sitt årsmöte på Västerbergs Folkhögskola i Storvik, Gästrikland! Årsmötet är organisationens högsta beslutande organ och har samlat över 50 personer. Många frågor måste avhandlas på kort tid, allt från val av ny styrelse, valberedning och revisorer, till budget, långtidsplan och utvecklingssamarbetet i södra Afrika.

Afrikagrupperna är en medlemsorganisation. Aldrig är det tydligare vad det innebär än när det är årsmöte. Det är här som grunden för hela verksamheten läggs och besluten som fattas idag får konsekvenser inte bara för vår verksamhet i Sverige, utan också i Södra Afrika. Det är ett stort ansvar som vilar på de drygt 50 deltagarna.

Framtiden för demokrati och inflytande, rätten till försörjning, jämställdhet och kampen mot hiv, börjar med dig och mig. Det är vårt handlande och vårt engagemang som får konsekvenser för människorna i södra Afrika och resten av världen. Precis som att det som händer i Södra Afrika får konsekvenser för oss. Det är just det som är kontentan av verksamhetsåret 2010/11 som i Sverige har dominerats av kampen för rättvisa handelsavtal och rättvis vinhandel. Det är också en period som formats starkt av minskade anslag för utvecklingssamarbetet. Den senaste biståndstrenden är en övergång från det solidariska biståndet, mot ett bistånd som allt mer präglas välgörenhet. En trend som går emot allting som vi i Afrikagrupperna står för. Det är en utveckling som är oroande och aldrig gynnar de fattigaste i det långa loppet.

När Afrikagrupperna avslutar sitt årsmöte i morgon finns en ny styrelse och en ny långtidsplan. Men ansvaret för förändring börjar fortfarande med dig och mig. Och idag börjar det i Storvik!

Recommended Posts