Vad jag ville säga i SVT Debatt

Inlägget har även publicerats av Second Opinion
För några dagar sedan var jag inbjuden till programmet Debatt för att vara en i publiken som skulle vara med och debattera biståndet. Jag var inbjuden för att ta del i debatten, även om jag inte var en av de ”riktiga” debattörerna. Trots försök att få komma till tals släppte inte programledaren Belinda Olsson in oss i publiken. Vad jag ville säga var egentligen bara två saker.

Det ena var att oberoende vad Gunilla Carlsson säger, eller vad Bengt Nilsson från Timbro sa igår kväll om att bistånd är att slänga svenska skattepengar i ett svart hål, så vet jag att bistånd fungerar. Det har jag sett med egna ögon under mina år som informatör för Afrikagrupperna både i Namiba och i Sydafrika. I förra veckan kom jag tillbaka från en resa till Zimbabwe där jag bland annat besökte en av våra partnerorganisationer. De arbetar i södra delarna av landet där det just nu är extrem torka. De allra flesta familjer i detta landsbygdsområde kommer inte att få någon skörd i år och kommer då att vara helt beroende av matdistribution från utomstående. Här har vår partner gjort böcker tillgängliga för befolkningen och samtidigt satsat på att starta studiecirklar både kring mänskliga rättigheter och kring hur man till exempel startar en verksamhet. På eget initiativ har sedan flera av dessa studiecirkelgrupper startat verksamheter av olika slag. Jag besökte fyra av dem, tre kycklinguppfödningar och en grisuppfödning. Enligt vad de själva sa kommer de som ingår i de här uppfödningsgrupperna att klara sig bättre än de familjer som inte valt att starta verksamhet. De har kyckling både till försäljning och för eget bruk. För mig är detta ett bistånd som både utvecklar den enskilda människan och som bidrar till att minska fattigdomen för samhället i stort. Den som fått tillgång till informationen och fått delta i studiecirklarna får också verktyg att förändra sitt liv till det bättre.

Den andra saken jag skulle vilja ha sagt till Gunilla Carlsson har att göra med hennes inställning att näringslivet och marknaden ska fixa fattigdomsproblematiken. I ett av Gunilla Carlssons luddiga och intetsägande svar i går kväll la hon huvudet på sned, log och sa att vi kanske skulle ge näringslivet en större chans inom biståndet. Med vetskapen om att det i dag förs ut runt nio tusen miljarder, jo du läste rätt det är nio tusen miljarder, till skatteparadis eller rika länder istället för att betalas in i skatt i det land där företagen verkar, är detta en absurd tanke. Nio tusen miljarder är tio gånger mer än hela det internationella biståndet. Vad som sker är att bistånd går in i landet, skatt förs ut och den som skor sig på detta är de stora multinationella företaget, som bland annat får stöd från den svenska regeringen via Swedfund. Kan man säga att detta bidrar till att minska fattigdomen? Nej, självklart inte. Hade pengarna istället betalats in som skatt hade länderna kunnat använda dem för att bygga upp en stark stat genom att till exempel satsa på utbildning, infrastruktur och arbetstillfällen.

Slutligen skulle jag vilja säga till Gunilla Carlsson att den kritik som författaren och före detta Sida-medarbetaren Helen Thorfinn framförde inte är Helena Thorfinns privata åsikter. Hennes kritik delas av oss på Afrikagrupperna och jag är säker på att flera andra organisationer inom solidaritetsrörelsen skulle hålla med mig om detta. Att i ett program som Debatt sitta som biståndsminister och säga att det är EN Sida-medarbetare som tycker så här, är en mycket låg nivå. Synd att du inte tog tillfället i akt att istället, som fd Sida-chefen Bo Göransson också klokt påpekade, ge ett redigt svar till Bengt Nilsson och andra som ogrundat kritiserar biståndet.

Mari Dahl, Afrikagrupperna

Recent Posts