EU-länderna sviker biståndslöften

Challenging Self-Interest: Getting EU aid fit for the fight against poverty Aid Watch rapport 2011I dag lanseras årets Aid Watch-rapport runt om i Europa. Den visar att EU:s medlemsstater är långt ifrån att uppfylla sina löften om bistånd – bara 9 av 27 länder kommer upp i utlovade nivåer. Och EU-länderna sätter i allt högre grad egna politiska och ekonomiska intressen framför målet att minska fattigdomen.

Aid Watch-rapporten tas fram av samarbetsorganisationen CONCORD Europa, och analyserar hur väl EU-länderna lever upp till sina biståndsmål. Glappet mellan vad länderna lovar och vad de sedan lägger på biståndet är enligt färska siffror från OECD uppe i 15 miljarder Euro. Sverige når nästan upp till enprocentsmålet, men använder i allt högre grad biståndspengar till att finansiera annat, som flyktingmottagande och ambassadskostnader. Såhär skriver Afrikagruppernas Gabi Björsson mfl på SVD.se idag:

”Vi kan inte acceptera schablonmässig finansiering av ambassader i industriländer som Australien och Japan via biståndsbudgeten. Det är knappast förenligt med Sveriges politik för global utveckling, PGU, som tydliggör att samtliga politikområden ska främja utveckling genom att stärka fattiga människor och främja respekten för mänskliga rättigheter.”

I debattartikeln efterlyser de också en diskussion om hur biståndet som går via näringslivet kan göras mer effektivt och transparent.

”På samma sätt som för andra biståndsaktörer är det viktigt att näringslivets del av biståndet präglas av tydlig planering, mätning och utvärdering. Exempelvis visar tidigare granskningar av regeringens satsningar på riskkapitalbolaget Swedfund, vilket under de senaste åren tillförts 1,4 miljarder ur biståndsbudgeten sedan 2007, på ett bristande fokus på fattigdomsbekämpning.”

Läs hela debattartikeln här
Ladda ner Aid Watch-rapporten här

Recommended Posts