National Immunization Day

Den här veckan infaller National Immunization Day i Namibia, även om det i praktiken handlar om två dagar. Alla namibiska barn upp till fem år som inte har fått det ska då få en poliovaccination. På trappan till det dagis där vi har barn har fröknar under ett par dagar stått med namnlistor och frågat inpasserande föräldrar om deras barn behöver vaccineras. Namibia har inte haft ett utbrott av polio sedan 2006, men risken finns fortfarande eftersom läget i omgivande länder inte är lika bra. Så denna vecka får tusentals namibiska barn svälja några droppar av poliovaccin och lite kompletterande vitamin A.

Andra dosen får de om en månad, då tillsammans med avmaskningsmedicin. Undersökningar har visat att så många som hälften av all barn upp till fem år har någon form av mask i kroppen, och en fjärdedel lider av brist på vitamin A. Totalt beräknas drygt 300 000 barn få vaccin under de två faserna till en kostnad motsvarande ungefär 13 miljoner kronor.

Recommended Posts