En kultur kring miljö växer fram i Angola

Ungdomsgruppen Nova Descobertas har genom Afrikagruppernas stöd till Bismas kunnat göra det till sin uppgift att genom teater samarbeta med landbygdsbefolkning i hälso- och miljöfrågor.

Fotograf: Erik Brattström

Bismas das Acácias är en av Afrikagruppernas partnerorganisationer i Angola. Organisationen arbetar i Benguelaprovinsen för social utveckling på landsbygden. Under Afrikagruppernas långtgående samarbete med Bismas har organisationen utvecklats till att även arbeta med hälsa och jämställdhet. Efter ytterligare ett år av lyckat samarbete kan Bismas i dag expandera och sätta fokus på miljö.

Bismas må fortfarande vara en liten organisation men planerna för 2013 är stora. Och så finns det en tvist – Bismas har ett eget sätt att tala till människor. Dans, sång, teater. Gamla och unga. Kvinnor och män. Portugisiska och Umbundo. Bismas blandar allt för att en så bred publik som möjligt ska kunna engagera sig i komplexa och ibland traumatiska frågor. Kultur är med andra ord kärnan i Bismas verksamhet. Inte bara som språk utan även som ett mål i sig.

För drygt tio år sedan kom freden till Angola. Sedan dess har landet kastats in i en allt snabbare utveckling. Landets ekonomiska uppgång har gjort Angola till ett av de rikare länderna i Afrika och efter Nigeria är Angola i dag kontinentens största oljeekonomi. Trenden, menar Bismas, utmanar landets traditioner och kulturella arv. Arv som sträcker sig långt tillbaka innan portugisernas intåg på 1400-talet.

Med kultur som redskap försöker Bismas låta den sociala utvecklingen hålla takt med den ekonomiska. Samtidigt som känslan av den angolanska identiteten sprids. Ett rikt Angola har nämligen än så länge inte inneburit en rik befolkning. Efter nästan trettio år av krig och bara tio år av fred kan det te sig naturligt att utvecklingen mot välfärd tar sin gilla gång. Bismas väntar dock inte på att rättvisa ska komma av sig själv.

Under 2013 kommer Bismas att samarbeta med lokala myndigheter kring miljöfrågor och ett avtal att träna femton grundskolelärare i miljökunskap är snart på plats. Enligt Bismas är det viktigt att myndigheterna axlar sitt ansvar. Det planerade samarbetet skapar just ett sådant engagemang.

Den andra, och kanske än viktigare delen av Bismas planer för 2013, är att fortsätta bjuda in ungdomar till att påverka och påverkas. Genom att engagera och stötta ungdomsgrupper i sitt informations- och påverkansarbete skapar Bismas långsiktiga åtagande och en känsla av ansvar. Och en ny generation lär sig prata ett gammalt språk.

Recent Posts