Ytterligare en manifestation i Luanda

Den 25 maj, på Africa Day, genomfördes ytterligare en manifestation mot fattigdom, illegala arresteringar och förföljelse på Självständighetstorget  i Luanda.

Manifestationen började klockan 13 och gick fredligt till. Ett hundratal människor närvarade varav ca 20 blev arresterade. Om detta rapporterar bland annat ”Seminario Angolense” och ”Namibia Open Forum”. Bakom manifestationen sägs organisationen ”Revolutionär Röresle för Social Intervention”, MRIS, stå.

/Erika

Recent Posts