Vissa lokala fröer försvann under kriget

Joana João Peca verkar som småskalig bonde i Angola och har varit medlem och aktiv inom vår partnerorganisation ADRA sedan 2015. Genom kunskapsutbyte bönder emellan arbetar hon och andra aktiva inom organisationen för att bekämpa hunger.

– Jag trivs bra i vårt område, för här har jag möjlighet att ha en bit mark där jag kan bruka jorden och på så sätt förse min familj med mat, förklarar Joana.

Genom ADRA har Joana genomgått utbildningar i hur hon på bästa sätt ska bruka jorden för bästa möjliga produktion.

– ADRA tillhandahåller många av de lokala fröerna i Angola, men inte alla. Tyvärr försvann en del fröer under kriget, förklarar Joana.

Joana João Peca

Joana João Peca visar upp fröer vid sin mark.

Beroende på situation, så förser antingen staten eller ADRA dem med lokala fröer, som införskaffas på den lokala frömarknaden. På traditionellt vis konserverar de fröerna efter skörd, lägger dem i en stor trumma och förvarar dem där tills de behövs.

– I vissa fall behöver vi ta bort skalen från fröerna. Då mixar vi istället fröerna med en blandning av aska och piri-piri, för att de ska få en skyddande hinna, säger Joana.

Denna och många andra sorters knep lärs ut i odlingsskolan ”Peasants Farming School”, som ADRA anordnar. De lokala fröerna som bönderna sparar är bland annat sötpotatis, yam, jordnöt och bönor. Men utöver dem används majs och Cassava, två globala grödor som bönderna enbart får tag på via den kommersiella marknaden.

– Det är dock något som händer med våra köpta fröer. När vi odlar Cassavan ruttnar den exempelvis från roten och uppåt. När vi använder oss av våra lokala fröer vet vi vad vi får, när vi använder de köpta fröerna riskerar vi att gå hungriga, säger Joana.

Ytterligare en risk när de tvingas köpa sina fröer är tillgången till pengar. För att köpa fröer måste de ha pengar, vilket de endast kan få genom att sälja sina grödor på närmaste marknad.

– Det är svårt att sälja sina grödor på marknaden. Dels för att jag måste hitta en transport och dels för att konkurrensen är hög. Jag lyckades nyligen sälja 47 säckar med majs, men de pengarna behöver jag till barnens skolavgifter, inte för att köpa nya fröer, konstaterar Joana.

Läs mer:
Afrikagruppernas arbete med Mat, mark och fröer
Läs mer om och skriv under Fröaktionen – ett initiativ av Afrikagrupperna
Blogginlägget Hunger inte en fråga om tillgång på mat
Rapporten Vem har makten över maten?
Rapporten Fröer – en fråga om frihet och försörjning

Recommended Posts