Valdatum spikat!

Ett datum för valet är satt! President Dos Santos meddelade i sitt nyårstal att parlamentsval kommer att hållas i Angola 5-6 september i år. Presidentvalet kommer därefter att hållas 2009. Detta är det första valet sedan 1992.

Angola har flerpartisystem men i praktiken dominerar det regeringsbärande partiet MPLA. Kortfattat kan man säga att de tre partier som är något att räkna med är MPLA, UNITA och FNLA, de tre rörerlser som växte fram under befrielskampen och som senare ombildats från militära rörelser till politiska partier. Efter självständigheten från Portugal 1975 fortsatte kampen om regeringsmakten internt. FNLA föll mer eller mindre bort på vägen och den slutgiltiga uppgörelsen om makten stod mellan UNITA och MPLA. Ett första val hölls 1992 efter att fredsavtal undertecknats. Men avtalet bröts snabbt och stridigheter utbröt igen efter att UNITA vägrat acceptera sitt valnederlag. Först 2002 kunde man sluta det fredsavtal som än så länge ser ut att vara hållbart. Valet 2008 är alltså det andra fria, demokratiska valet som kommer att hållas i Angola. Här verkar den allmänna opinionen förutspå att MPLA kommer stå som segrare även denna gång då den uppsjö av partier som finns är alldeles för svaga och oorganiserade för att vara realistiska alternativ. UNITA skulle rimligen kunna vara den enda möjliga utmanaren. 

Presidentvalet som följer nästa år blir också det en historisk händelse då den nuvarande presidenten, Eduardo Dos Santos, innehaft sin post sedan 1979 och alltså då gör sitt trettionde år som Angolas president, den andra någonsin efter Augustino Neto. Dos Santos har meddelat att han tänker avgå hursomhaver. Att döma av ’skvallret på gatan’ går opinionen i sär. Vissa höjer ett skeptiskt ögonbryn och menar att Dos Santos redan dragit ut på valet i flera år för att få exakt 30 år vid makten och att han inte kommer nöja sig med det och att det ändå är ont om möjliga efterträdare. Andra menar att det inte varit möjligt att hålla vare sig parlementsval eller presidentval tidigare av risk för nya stridigheter. Det är bättre att ha en ’tjuv man känner’ säger man, än en ny som skulle rubba balansen och än mer förvärra läget.  

Men alla tvivel till trots kring hur djup den demokratiska processen verkligen är så är det givetvis positivt att val hålles. Det är ett stort demokratisk steg framåt som rimligen måste följa på freden och utvecklingen i Angola. 

Den som vill veta mer om valet kan med fördel gå in via länkarna i Bloggrullen eller läsa om Angolas historia på Afrikagrupperna.se.

Recommended Posts