Totalförbud mot abort i Angola väcker starka reaktioner

I lördags demonstrerade ca 300 personer i Angolas huvudstad Luanda för kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar. Demonstrationen är en reaktion mot ett lagförslag om totalförbud mot abort.

I slutet av februari röstade angolanska parlamentet igenom en ny brottsbalk som ersätter den gällande från 1886 och det koloniala styret. Den nya lagen ålägger fängelsestraff för frivilligt avbruten graviditet, utom i de fall av graviditeter som äventyrar moderns eller fostrets hälsa och liv samt graviditeter till följd av våldtäkt. Så såg även den tidigare lagen ut, men nu finns ett lagförslag om att ta bort undantagen och kriminalisera abort helt. Kritiska röster har hörts från oppositionen, men det gemensamma yttrandet från parlamentet anser att förslaget beaktar de värderingar och principer som finns i Angolas konstitution. En åsikt som inte får medhåll av kvinnorörelser och civilsamhällesorganisationer i Angola.

Vi står inför en lag som strider mot grundlagen, skriver kvinnorörelsen Ondjango Feminista på sin hemsida.

Ondjango Feminista är emot kriminaliseringen av abort samt det nya förslaget och vill förhindra att det träder i kraft. De påpekar att kriminalisering inte hindrar att kvinnor gör abort, utan snarare ökar antalet illegala och osäkra aborter. Detta innebär stor risk för ökad mödradödlighet. Ungefär 10% av mödradödligheten som registreras vid sjukhuset Lucrecia Paim i Luanda, är en följd av illegal abort.

Ondjango Feminista anser att kriminaliserandet av abort är en skymf mot kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar, och därför en kränkning av kvinnors frihet. De ser den nya lagen som institutionaliserat våld mot kvinnor, eftersom sexuella och reproduktiva rättigheter inte garanteras! De anser även att kriminaliseringen av abort är att bestraffa fattigdom, eftersom kvinnor med större ekonomisk kapacitet kan få tillgång till abort på andra kostsammare sätt, till exempel genom att resa utomlands.

Under lördagens demonstration uppmanade Ondjango Feminista tillsammans med andra organisationer parlamentet att legalisera abort för att respektera kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar och för att minska mödradödligheten till följd av illegala aborter. De uppmanar även staten att förbättra tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa och upplysning samt säkerställa tillgången till familjeplaneringen och preventivmedel så att oönskade graviditeter minskar och därmed antalet aborter.

På demonstrationsplakaten stod det Att kriminalisera är att döda. Flera kvinnor höll skyltar där det stod kriminell och dömd. För det är det den nya lagen gör, den dömer ut kvinnors och flickors frihet att bestämma över sina kroppar. Den fördömer kvinnors och flickors möjligheter att bestämma över sina egna liv. Den kriminaliserar kvinnor som väljer att avsluta en oönskad graviditet. Den kriminaliserar inte män i samma situation.

 

Kolla in #MMDA för att hitta bilder och inlägg från demonstrationen.

Recommended Posts